Περιβαλλοντική εκπαίδευση


Τα μέλη της Ο.Ε.Α. έχουν μέχρι σήμερα επισκεφθεί πάνω από 4.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 500.000 μαθητές έχουν παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ο.Ε.Α. για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών.

Οι συναντήσεις με την Ανακύκλωση

Το 1992 διοργανώθηκε η πρώτη “Συνάντηση με την Ανακύκλωση” στο Άλσος Ν. Σμύρνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Σμύρνης. Σε αυτή συμμετείχαν πολλά σχολεία που παρακολούθησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ο.Ε.Α. τη σχολική χρονιά 1991-92. Αντίστοιχα, το 1992 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" πραγματοποιήθηκε στη Ρεματιά του Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου. Στις δύο πρώτες "Συναντήσεις με την Ανακύκλωση" τα σχολεία που συμμετείχαν παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους σχετικά με τα σκουπίδια και την ανακύκλωση με κατασκευές από "άχρηστα υλικά", κείμενα, θέατρο, μουσική, χορευτικά, φωτογραφίες, ζωγραφική, δράσεις - happening κ.λπ. Το 1994 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Τις επόμενες δύο χρονιές η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Το 1995 η Συνάντηση περιελάμβανε διαγωνισμό ζωγραφικής και κατασκευών από "άχρηστα" υλικά και το 1996 διαγωνισμό κόμικς με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών για τη Διαχείριση Απορριμμάτων

Το πρόγραμμα αυτό είναι συνεχής δράση της ΟΕΑ τα τελευταία 15 χρόνια και αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες. Η μία αφορά στην ανακύκλωση υλικών και η άλλη στην κομποστοποίηση. Η εισαγωγή και των δύο θεματικών ενοτήτων είναι αφιερωμένη στο πρόβλημα των απορριμμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μη ολοκληρωμένη διαχείριση τους.

Αλλάζοντας συμπεριφορές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Α.Ε. και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με στόχο να συμμετάσχουν ενεργά οι ίδιοι αλλά και να παρακινήσουν τους γονείς και φίλους του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που πραγματοποιείται στους Δήμους τους. Μέχρι τις αρχές του 2009, παρακολούθησαν το πρόγραμμα περίπου 30.000 μαθητές και μαθήτριες, 800 εκπαιδευτικοί ενώ υπολογίζεται ότι το μήνυμα της ανακύκλωσης έφθασε σε περίπου 60.000 γονείς και συγγενείς των μαθητών.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Πάρου

Η Ο.Ε.Α. ενημέρωσε τους μαθητές όλων των ηλικιών, γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους πάνω στα θέματα της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με αφορμή το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Πάρου για υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό και το αλουμίνιο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 σχολεία, 2200 μαθητές και 150 εκπαιδευτικοί.

Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Ο.Ε.Α. συνεργάζεται συστηματικά με σχολεία, ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προγράμματα και δράσεις σχετικές με τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr