Εκδόσεις


Τριμηνιαίο περιοδικό «Σκουπίδια και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 70 τεύχη του συνδρομητικού περιοδικού «Σκουπίδια και Ανακύκλωση», με αφιερώματα όπως: χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, κομποστοποίηση, επικίνδυνα υλικά στο σπίτι, βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων κ.α.

Ειδική εφημερίδα «ΧΑΡΤΙ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Εκδόθηκαν συνολικά 4 τεύχη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου.

Βιβλία

Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς εκδόθηκε Οδηγός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για καθηγητές και δασκάλους "Απορίες για Απορρίμματα".
Με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση - WWF Ελλάς εκδόθηκε βιβλίο για την Μείωση των Απορριμμάτων "Μείωση Απορριμμάτων: Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον".

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ECOSIND – EMAS, εκδόθηκε ο «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».

Το 2009 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE – GreenBanking4LIFE εκδόθηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς το «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις».

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr