Προώθηση της κομποστοποίησης


«Κομπόστ από Σκουπίδια! Πρωτοβουλία Νέων στο σχολείο και το σπίτι»

Το πρόγραμμα με τίτλο: «Κομπόστ από σκουπίδια! Πρωτοβουλία νέων στο σχολείο και το σπίτι» υλοποιήθηκε από την Ο.Ε.Α. στα πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. ΝΕΟΛΑΙΑ - Πρωτοβουλίες Νέων – Δράση 3. με την ενεργή συμμετοχή 22 νέων από το Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων και εθελοντών της Ο.Ε.Α. και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2002. Τοποθετήθηκαν κάδοι κομποστοποίησης στα σπίτια έντεκα μαθητών του Πειραματικού Λυκείου, ενώ οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν με ομιλίες, προβολές υλικού και επισκέψεις. Οι μαθητές τροφοδοτούσαν τους κάδους με οργανικά υλικά και παρακολουθούσαν τη διαδικασία κομποστοποίησης, κάνοντας μετρήσεις (με θερμόμετρα, ζυγαριές) και καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά έντυπα. Το κομπόστ που παράγεται, χρησιμοποιείται στους κήπους των νέων ως “λίπασμα”. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρήχθη ειδικό ενημερωτικό υλικό (αφίσα, φυλλάδιο, ειδική έκδοση περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Εθελοντισμός και Οικιακή Κομποστοποίηση στην Ελευσίνα

H Ο.Ε.Α. ήταν συντονιστής του προγράμματος «Εθελοντισμός & Οικιακή Κομποστοποίηση», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας (2003-2004) και την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ - Προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος 60 κατοικίες συμμετείχαν σε διαδικασίες οικιακής κομποστοποίησης με κάδο που παραχώρησε ο Δήμος.

Οικιακή Κομποστοποίηση στην Κοινότητα Άνοιξης

Η Ο.Ε.Α. υλοποίησε σε συνεργασία με την Κοινότητα Άνοιξης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων της Κοινότητας, με θέμα την οικιακή κομποστοποίηση. Στόχος του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των νέων με την κομποστοποίηση και η πρακτική εφαρμογή της με ειδικούς κάδους οικιακής κομποστοποίησης που προμήθευσε η Κοινότητα. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2004, όλα τα δημοτικά και γυμνάσια της κοινότητας συμμετείχαν στις ενημερωτικές παρουσιάσεις της Ο.Ε.Α.

Πρόγραμμα GRUNDTVIG «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ»

Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στο πρόγραμμα Grundtvig με τίτλο «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ». Το πρόγραμμα αυτό είναι μια καινοτόμος δυναμική συνεργασία, που υποστηρίχθηκε για δύο χρόνια από την Ε.Ε. για να αναπτύξει τα αναγκαία προγράμματα κοινωνικής οικονομίας που σχετίζονται με το κομπόστ σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει στήριξη για πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση σε οργανισμούς και άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τοπικές πρωτοβουλίες στην Κοινοτική Κομποστοποίηση, συνδυάζει στόχους της εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης σε ενήλικες μέσω της κοινωνικής εργασίας, και της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων σε συνδυασμό με υπηρεσίες φυτοκομίας.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr