Εναλλακτική διαχείριση Ηλεκτρ(ον)ικών Αποβλήτων


Πρόγραμμα LIFE  Environment: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα»

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε, από το 2001 έως το 2003, σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης και με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, το διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE - ENVIRONMENT με τίτλο: “Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα” (LIFE00ENV/GR/000688). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε σαν ένα από τα τρία καλύτερα, από όλες τις υποβληθείσες προτάσεις στην κατηγορία “WASTE”, και επιλέχτηκε για μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, επίσης, σημαντικοί παραγωγοί, διακινητές ή τελικοί χρήστες ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η Intracom Α.Ε., η I.B.M Ελλάς, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, η EPAFOS IT Systems και η ΤΗΛΕδομή.
Στόχος του διετούς, πρωτοποριακού για την Ελλάδα, προγράμματος, ήταν να συμβάλλει στην προετοιμασία της χώρας για την εφαρμογή της επερχόμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την υλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας (νόμος 2939/6-8-2001) σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το πρόγραμμα αποδείχτηκε ένα εργαλείο για την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας για τη σωστή διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και για την προώθηση σχεδίων, προτάσεων, κανονισμών, εθελοντικών συμφωνιών, διοικητικών και οικονομικών εργαλείων για την έγκαιρη προετοιμασία της χώρας, των παραγωγών και διακινητών ηλεκτρονικών συσκευών, των μεγάλων χρηστών αλλά και των πολιτών, για τη χωριστή συλλογή, αξιοποίηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των διαφόρων χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών ειδών, ώστε να μην καταλήγουν στα «άχρηστα», ως απόβλητα. Η Ε.Ε. LIFE Unit εξέφρασε τα συγχαρητήρια της για το υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης»

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάζεται με τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θα προσφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, που απέκτησε από την υλοποίηση του προγράμματος LIFE - ENVIRONMENT: “Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα” (LIFE00ENV/GR/000688).

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr