Προώθηση της απασχόλησης


Τοπικές Πρωτοβουλίες Προώθησης της Απασχόλησης σε περιοχές ή και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε σε σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος ΠΕΠ Πελοποννήσου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης των αθίγγανων της Κορίνθου σχετικά με την ανακύκλωση».
Επίσης, η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)», του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, καταθέτοντας συνολικά πέντε προτάσεις σχεδίων δράσης οι οποίες και εγκρίθηκαν. Για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης δημιουργήθηκαν πέντε θέσεις εργασίας, οι οποίες διατηρηθήκαν και μετά την ολοκλήρωση τους.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr