Προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης


Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ: «Κριτική Στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση»

H OEA ήταν συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 5, του ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ, με την υποστήριξη της Ε.Ε. και της ΓΓΝΓ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο.

Πρόγραμμα LIFE  Environment: “GREENBANKING4LIFE”

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετέχει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Δημιουργία Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της λειτουργίας των Τραπεζών», που υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να μετρηθεί και βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς και να διαδοθεί η αποκτηθείσα εμπειρία σε άλλες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνδέονται με τις δραστηριότητές της καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Πρόγραμμα LIFE  Environment: «Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στις Μεσογειακές Χώρες»

H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα LIFE-Εnv, «Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος στις Μεσογειακές Χώρες", με συντονιστή το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Πορτογαλίας (INETI).
Ο κυριότερος στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της έννοιας και των αρχών της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντος, μέσω της δημιουργίας μιας σειράς εργαλείων που διευκολύνουν την εφαρμογή πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων: από την παραγωγή και τη χρήση, ως την τελική απόρριψη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διακρίθηκε και συμπεριλήφθηκε στα 17 καλύτερα προγράμματα LIFE Environment, στην αξιολόγηση του 2008-2009.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr