Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών


Η Ο.Ε.Α. έχει πραγματοποιήσει πρότυπη μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, μείωση και ανακύκλωση τους, για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου. Έχει εκπονήσει προμελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Ζωγράφου. Επίσης, έχει συμβάλει με προτάσεις της στην οργάνωση προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε δήμους. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε επίπεδο νομού, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες μελέτες σε επίπεδο δήμων, όπως αυτή του Καρπενησίου. Με την ψήφιση του νόμου 2939 και την επισημοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr