Συνεργασία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης


Η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί μέχρι σήμερα με δεκάδες ιδιωτικά, δημοτικά και νομαρχιακά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την κατάρτιση άνεργων (κυρίως πτυχιούχων) σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Επίσης, έχει συνεργασθεί για την πρακτική εξάσκηση καταρτιζόμενων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 10 σχετικά προγράμματα. Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων παρέχεται από μέλη της Ο.Ε.Α. σχετικό εκπαιδευτικό έργο. Περισσότερες από 2500 ώρες διδασκαλίας έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη της Ο.Ε.Α. μόνο μέσα στην περίοδο 1999-2004. Στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης η Ο.Ε.Α. παρέχει τις δυνατότητες για επαγγελματική εμπειρία σε καταρτιζόμενους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr