Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 1990 από μια ομάδα ανθρώπων με ένα κοινό όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος από την έως τότε αλόγιστη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας. Από το 1990 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι μας

Πρόληψη και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων
Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας
Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης, μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων
Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση πολιτών
Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση
Αναπτυξιακή βοήθεια για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων

Οι δράσεις μας

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση


"Το Φορτηγό της Ανακύκλωσης"


Η πρώτη δράση της Ο.Ε.Α. ξεκίνησε το 1990 με τη λειτουργία του «ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». Ήταν η πρώτη προσπάθεια χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου) από σπίτια, γραφεία, καταστήματα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 100.000 πολίτες γνώρισαν την ανακύκλωση και συμμετείχαν στη δράση στέλνοντας τα άχρηστα υλικά τους για ανακύκλωση. Η δράση αυτή έδωσε στην Ο.Ε.Α. μια πολύτιμη εμπειρία, αφού διαπιστώθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν όλα τα προβλήματα οργάνωσης και υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων. Το «ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ολοκλήρωσε την αποστολή του το 1994, όταν άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα προγράμματα χωριστής συλλογής με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ανακύκλωση είχε γίνει ανάγκη και αίτημα των πολιτών!


"Μια φορά δεν αρκεί"

Το 1995 πραγματοποιήθηκε εκστρατεία σε 17 πόλεις με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, με την υποστήριξη του ΤΗΕ BODYSHOP.
Από το 1994 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τον περιορισμό της ρύπανσης από απορρίμματα. Γεωγραφικά καλύφθηκαν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Στις εκστρατείες ενημέρωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 450.000 πολίτες.
Συνεργασίες με Ο.Τ.Α.
Παράλληλα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπονούν ή υλοποιούν κάποια προγράμματα ανακύκλωσης στις περιοχές τους. Ενδεικτικά έχει υπάρξει συνεργασία - συμβουλευτική υπηρεσία - για την ενίσχυση των προσπαθειών στους Δήμους: Χανίων, Βόλου, Κοζάνης, Τρικάλων, Π. Ψυχικού, Καλαμάτας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Ελευσίνας, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου. Επίσης, η Ο.Ε.Α. έχει συνεργαστεί με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., τον ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, καθώς και με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις: Κεφαλονιάς, Σάμου, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας κ.α.

Για την προώθηση της ανακύκλωσης, η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί με τον Ελληνικό Υαλουργικό Σύνδεσμο, την Ελληνική Εταιρεία Αλουμινίου, το Σωματείο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου, και πολλές ιδιωτικές εταιρίες, γραφεία, τράπεζες, πρεσβείες, υπηρεσίες κ.λπ.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ενημέρωσης

Η Ο.Ε.Α. υλοποίησε το 1993 πρόγραμμα ενημέρωσης στο πλαίσιο προγράμματος για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Αποκορώνου, Χανίων" (Παν/μιο Αιγαίου - WWF Ελλάς - Χρηματοδότηση XI Γεν. Δ/νση Ε.Ε.). Επίσης, συμμετείχε (1998-1999) σε συνεργασία με άλλους εταίρους από Ελλάδα, Γερμανία και Δανία, στο διακρατικό πρόγραμμα ADAPT, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα στόχευε στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικότερα για την Ελλάδα στην εκπαίδευση προσωπικού συγκεκριμένων δήμων για την προστασία, αναβάθμιση και καθαρισμό παράκτιων περιοχών.

Πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο»

Το 2000 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάστηκε με την τοπική αυτοδιοίκηση, το υπουργείο περιβάλλοντος, το παιδαγωγικό ινστιτούτο, βιομηχανίες ανακύκλωσης και κοινωνικούς φορείς της Κύπρου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του προγράμματος LIFE-Τρίτων Χωρών «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο».

Παραγωγή τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ

Η Ο.Ε.Α. παρήγαγε 30λεπτο ντοκιμαντέρ με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων» στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος LIFE Env. Ακόμη, σε συνεργασία με την ΕΤ1 έγινε παραγωγή 30λεπτου ντοκιμαντέρ, με τίτλο: «Ο Κύκλος των Χαμένων Υλικών», στο οποίο η Ο.Ε.Α. είχε την πλήρη ευθύνη για το επιστημονικό μέρος, τα κείμενα και το περιεχόμενο. Επίσης, με χρηματοδότηση της Διαδημοτικής Επιχείρησης Κεφαλονιάς γυρίστηκε 25λεπτο ντοκιμαντέρ για την προστασία του περιβάλλοντος της Κεφαλονιάς.


Περιβαλλοντική εκπαίδευση


Τα μέλη της Ο.Ε.Α. έχουν μέχρι σήμερα επισκεφθεί πάνω από 4.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 500.000 μαθητές έχουν παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ο.Ε.Α. για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών.

Οι συναντήσεις με την Ανακύκλωση

Το 1992 διοργανώθηκε η πρώτη “Συνάντηση με την Ανακύκλωση” στο Άλσος Ν. Σμύρνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Σμύρνης. Σε αυτή συμμετείχαν πολλά σχολεία που παρακολούθησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ο.Ε.Α. τη σχολική χρονιά 1991-92. Αντίστοιχα, το 1992 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" πραγματοποιήθηκε στη Ρεματιά του Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου. Στις δύο πρώτες "Συναντήσεις με την Ανακύκλωση" τα σχολεία που συμμετείχαν παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους σχετικά με τα σκουπίδια και την ανακύκλωση με κατασκευές από "άχρηστα υλικά", κείμενα, θέατρο, μουσική, χορευτικά, φωτογραφίες, ζωγραφική, δράσεις - happening κ.λπ. Το 1994 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Τις επόμενες δύο χρονιές η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Το 1995 η Συνάντηση περιελάμβανε διαγωνισμό ζωγραφικής και κατασκευών από "άχρηστα" υλικά και το 1996 διαγωνισμό κόμικς με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών για τη Διαχείριση Απορριμμάτων

Το πρόγραμμα αυτό είναι συνεχής δράση της ΟΕΑ τα τελευταία 15 χρόνια και αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες. Η μία αφορά στην ανακύκλωση υλικών και η άλλη στην κομποστοποίηση. Η εισαγωγή και των δύο θεματικών ενοτήτων είναι αφιερωμένη στο πρόβλημα των απορριμμάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μη ολοκληρωμένη διαχείριση τους.

Αλλάζοντας συμπεριφορές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης Α.Ε. και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με στόχο να συμμετάσχουν ενεργά οι ίδιοι αλλά και να παρακινήσουν τους γονείς και φίλους του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που πραγματοποιείται στους Δήμους τους. Μέχρι τις αρχές του 2009, παρακολούθησαν το πρόγραμμα περίπου 30.000 μαθητές και μαθήτριες, 800 εκπαιδευτικοί ενώ υπολογίζεται ότι το μήνυμα της ανακύκλωσης έφθασε σε περίπου 60.000 γονείς και συγγενείς των μαθητών.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Πάρου

Η Ο.Ε.Α. ενημέρωσε τους μαθητές όλων των ηλικιών, γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους πάνω στα θέματα της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με αφορμή το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Πάρου για υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό και το αλουμίνιο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 σχολεία, 2200 μαθητές και 150 εκπαιδευτικοί.

Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Ο.Ε.Α. συνεργάζεται συστηματικά με σχολεία, ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προγράμματα και δράσεις σχετικές με τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.


Προώθηση της κομποστοποίησης


«Κομπόστ από Σκουπίδια! Πρωτοβουλία Νέων στο σχολείο και το σπίτι»

Το πρόγραμμα με τίτλο: «Κομπόστ από σκουπίδια! Πρωτοβουλία νέων στο σχολείο και το σπίτι» υλοποιήθηκε από την Ο.Ε.Α. στα πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. ΝΕΟΛΑΙΑ - Πρωτοβουλίες Νέων – Δράση 3. με την ενεργή συμμετοχή 22 νέων από το Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων και εθελοντών της Ο.Ε.Α. και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2002. Τοποθετήθηκαν κάδοι κομποστοποίησης στα σπίτια έντεκα μαθητών του Πειραματικού Λυκείου, ενώ οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν με ομιλίες, προβολές υλικού και επισκέψεις. Οι μαθητές τροφοδοτούσαν τους κάδους με οργανικά υλικά και παρακολουθούσαν τη διαδικασία κομποστοποίησης, κάνοντας μετρήσεις (με θερμόμετρα, ζυγαριές) και καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά έντυπα. Το κομπόστ που παράγεται, χρησιμοποιείται στους κήπους των νέων ως “λίπασμα”. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρήχθη ειδικό ενημερωτικό υλικό (αφίσα, φυλλάδιο, ειδική έκδοση περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Εθελοντισμός και Οικιακή Κομποστοποίηση στην Ελευσίνα

H Ο.Ε.Α. ήταν συντονιστής του προγράμματος «Εθελοντισμός & Οικιακή Κομποστοποίηση», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας (2003-2004) και την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ - Προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος 60 κατοικίες συμμετείχαν σε διαδικασίες οικιακής κομποστοποίησης με κάδο που παραχώρησε ο Δήμος.

Οικιακή Κομποστοποίηση στην Κοινότητα Άνοιξης

Η Ο.Ε.Α. υλοποίησε σε συνεργασία με την Κοινότητα Άνοιξης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων της Κοινότητας, με θέμα την οικιακή κομποστοποίηση. Στόχος του προγράμματος ήταν η εξοικείωση των νέων με την κομποστοποίηση και η πρακτική εφαρμογή της με ειδικούς κάδους οικιακής κομποστοποίησης που προμήθευσε η Κοινότητα. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2004, όλα τα δημοτικά και γυμνάσια της κοινότητας συμμετείχαν στις ενημερωτικές παρουσιάσεις της Ο.Ε.Α.

Πρόγραμμα GRUNDTVIG «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ»

Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στο πρόγραμμα Grundtvig με τίτλο «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ». Το πρόγραμμα αυτό είναι μια καινοτόμος δυναμική συνεργασία, που υποστηρίχθηκε για δύο χρόνια από την Ε.Ε. για να αναπτύξει τα αναγκαία προγράμματα κοινωνικής οικονομίας που σχετίζονται με το κομπόστ σε όλη την Ευρώπη. Παρέχει στήριξη για πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση σε οργανισμούς και άτομα που θέλουν να αναπτύξουν τοπικές πρωτοβουλίες στην Κοινοτική Κομποστοποίηση, συνδυάζει στόχους της εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης σε ενήλικες μέσω της κοινωνικής εργασίας, και της διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων σε συνδυασμό με υπηρεσίες φυτοκομίας.


Εναλλακτική διαχείριση Ηλεκτρ(ον)ικών Αποβλήτων


Πρόγραμμα LIFE  Environment: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα»

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε, από το 2001 έως το 2003, σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης και με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ, το διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE - ENVIRONMENT με τίτλο: “Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα” (LIFE00ENV/GR/000688). Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε σαν ένα από τα τρία καλύτερα, από όλες τις υποβληθείσες προτάσεις στην κατηγορία “WASTE”, και επιλέχτηκε για μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, επίσης, σημαντικοί παραγωγοί, διακινητές ή τελικοί χρήστες ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η Intracom Α.Ε., η I.B.M Ελλάς, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, η EPAFOS IT Systems και η ΤΗΛΕδομή.
Στόχος του διετούς, πρωτοποριακού για την Ελλάδα, προγράμματος, ήταν να συμβάλλει στην προετοιμασία της χώρας για την εφαρμογή της επερχόμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την υλοποίηση της εθνικής νομοθεσίας (νόμος 2939/6-8-2001) σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το πρόγραμμα αποδείχτηκε ένα εργαλείο για την άρση των εμποδίων που υπάρχουν σήμερα στη χώρα μας για τη σωστή διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και για την προώθηση σχεδίων, προτάσεων, κανονισμών, εθελοντικών συμφωνιών, διοικητικών και οικονομικών εργαλείων για την έγκαιρη προετοιμασία της χώρας, των παραγωγών και διακινητών ηλεκτρονικών συσκευών, των μεγάλων χρηστών αλλά και των πολιτών, για τη χωριστή συλλογή, αξιοποίηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των διαφόρων χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών ειδών, ώστε να μην καταλήγουν στα «άχρηστα», ως απόβλητα. Η Ε.Ε. LIFE Unit εξέφρασε τα συγχαρητήρια της για το υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του προγράμματος.

Πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης»

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συνεργάζεται με τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στο Δήμο της Κωνσταντινούπολης». Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης θα προσφέρει τις γνώσεις και τις εμπειρίες της σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, που απέκτησε από την υλοποίηση του προγράμματος LIFE - ENVIRONMENT: “Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα” (LIFE00ENV/GR/000688).


Προώθηση της απασχόλησης


Τοπικές Πρωτοβουλίες Προώθησης της Απασχόλησης σε περιοχές ή και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε σε σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος ΠΕΠ Πελοποννήσου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης των αθίγγανων της Κορίνθου σχετικά με την ανακύκλωση».
Επίσης, η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ)», του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, καταθέτοντας συνολικά πέντε προτάσεις σχεδίων δράσης οι οποίες και εγκρίθηκαν. Για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης δημιουργήθηκαν πέντε θέσεις εργασίας, οι οποίες διατηρηθήκαν και μετά την ολοκλήρωση τους.


Προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης


Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ: «Κριτική Στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση»

H OEA ήταν συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κριτική στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 5, του ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ, με την υποστήριξη της Ε.Ε. και της ΓΓΝΓ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο.

Πρόγραμμα LIFE  Environment: “GREENBANKING4LIFE”

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετέχει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Δημιουργία Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα και Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της λειτουργίας των Τραπεζών», που υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να μετρηθεί και βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς και να διαδοθεί η αποκτηθείσα εμπειρία σε άλλες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνδέονται με τις δραστηριότητές της καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Πρόγραμμα LIFE  Environment: «Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στις Μεσογειακές Χώρες»

H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε ως εταίρος στο πρόγραμμα LIFE-Εnv, «Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντος στις Μεσογειακές Χώρες", με συντονιστή το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Πορτογαλίας (INETI).
Ο κυριότερος στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της έννοιας και των αρχών της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντος, μέσω της δημιουργίας μιας σειράς εργαλείων που διευκολύνουν την εφαρμογή πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων: από την παραγωγή και τη χρήση, ως την τελική απόρριψη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διακρίθηκε και συμπεριλήφθηκε στα 17 καλύτερα προγράμματα LIFE Environment, στην αξιολόγηση του 2008-2009.


Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών


Η Ο.Ε.Α. έχει πραγματοποιήσει πρότυπη μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, μείωση και ανακύκλωση τους, για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου. Έχει εκπονήσει προμελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Ζωγράφου. Επίσης, έχει συμβάλει με προτάσεις της στην οργάνωση προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε δήμους. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε επίπεδο νομού, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες μελέτες σε επίπεδο δήμων, όπως αυτή του Καρπενησίου. Με την ψήφιση του νόμου 2939 και την επισημοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων.


Συνεργασία στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης


Η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί μέχρι σήμερα με δεκάδες ιδιωτικά, δημοτικά και νομαρχιακά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την κατάρτιση άνεργων (κυρίως πτυχιούχων) σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Επίσης, έχει συνεργασθεί για την πρακτική εξάσκηση καταρτιζόμενων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 10 σχετικά προγράμματα. Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων παρέχεται από μέλη της Ο.Ε.Α. σχετικό εκπαιδευτικό έργο. Περισσότερες από 2500 ώρες διδασκαλίας έχουν πραγματοποιηθεί από μέλη της Ο.Ε.Α. μόνο μέσα στην περίοδο 1999-2004. Στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης η Ο.Ε.Α. παρέχει τις δυνατότητες για επαγγελματική εμπειρία σε καταρτιζόμενους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.


Προετοιμασία – Παρακολούθηση εφαρμογής της Νομοθεσίας


Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία νομοσχεδίου για την «Εναλλακτική Διαχείριση Των Απορριμμάτων Συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη σχετική Οδηγία 62/94 της Ε.Ε. Στο νόμο 2939 που ψηφίστηκε στις 6-8-2001 υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις της Ο.Ε.Α. Εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης συμμετείχε στη 17μελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.) Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, , όπως προβλέπει ο νόμος 2939.


Αναπτυξιακή συνεργασία


Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε το 2001-2002 το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Στο πρόγραμμα προτάθηκε στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεγάλες παραλιακές πόλεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και παρουσιάστηκε σχέδιο για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης με βάση την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα στερεά απόβλητα.
Το πρόγραμμα βασίστηκε σε στοιχεία που συνέλεξε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Cevco, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής Μαρμαρά (UMMR) και το Πανεπιστήμιο Sabanci για το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός βασίστηκε στην υπάρχουσα τούρκικη νομοθεσία, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων και στον Ελληνικό Εθνικό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Διεθνείς συνεργασίες

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι μέλος το Rre-use Network και έχει συνεργαστεί με ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το Association of Regions and Cities for Recycling (Α.C.R.+), το Community Composting Network (C.C.N.), στo European Advisory Board, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo DaVinci με τίτλο “Recy Occupation” κα.
Σε μεσογειακό επίπεδο έχει συνεργαστεί με Ο.Τ.Α., όπως η Τουρκική Ένωση Δήμων της περιοχής του Μαρμαρά (U.M.M.R.), ο φορέας ανακύκλωσης στην Τουρκία Cevco κ.α.


Εκδόσεις


Τριμηνιαίο περιοδικό «Σκουπίδια και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 70 τεύχη του συνδρομητικού περιοδικού «Σκουπίδια και Ανακύκλωση», με αφιερώματα όπως: χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, κομποστοποίηση, επικίνδυνα υλικά στο σπίτι, βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων κ.α.

Ειδική εφημερίδα «ΧΑΡΤΙ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Εκδόθηκαν συνολικά 4 τεύχη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου.

Βιβλία

Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς εκδόθηκε Οδηγός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για καθηγητές και δασκάλους "Απορίες για Απορρίμματα".
Με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση - WWF Ελλάς εκδόθηκε βιβλίο για την Μείωση των Απορριμμάτων "Μείωση Απορριμμάτων: Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον".

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ECOSIND – EMAS, εκδόθηκε ο «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».

Το 2009 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE – GreenBanking4LIFE εκδόθηκε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς το «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις».

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr