ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Hits: 2726

 Τίτλος θέσης:   

Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου: «Πρόληψη για Μαθητές», που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο»

Έδρα εργασίας:

Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Μαμάη 3  Αθήνα Τ.Κ. 104 40

 

Θέση:

Πλήρους απασχόλησης

 

Διάρκει:

18 μήνες

Η θέση

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης για 18 μήνες για την πλήρωση της θέσης για το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» (Υπεύθυνος υλοποίησης). Το άτομο που θα προσληφθεί θα αναφέρεται στη Διεύθυνση της ΟΕΑ.

Αρμοδιότητες θέσης

Οι κύριες αρμοδιότητές του/της απασχολούμενου/νης στο έργο θα είναι η υλοποίηση όλων των δράσεων του αναφερθέντος έργου, που περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Οδηγού Πρόληψης Αποβλήτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  2. Δημιουργία εκπαιδευτικής παρουσίασης με θέμα την Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (powerpoint).
  3. Παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και πληροφορίες για τις δράσεις του έργου.
  4. Δημιουργία αφίσας του έργου «Πρόληψη για Μαθητές».
  5. Δημιουργία και προβολή τηλεοπτικού σποτ με θεματικό περιεχόμενο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
  6. Υλοποίηση 200 παρουσιάσεων σε σχολικές μονάδες της Α/Θμιας και Β/Θμιας Εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Αττική, Κρήτη, Λάρισα, Ζάκυνθο, Κοζάνη).
  7. Υλοποίηση 10 θεματικών εκδηλώσεων σε δήμους (workshopsμε διαδραστικά παιχνίδια, ενημέρωση για την πρόληψη βασισμένη σε υλικά που χρησιμοποιούν οι μαθητές).
  8. Συμμετοχή ΟΕΑ σε πιθανές εκδηλώσεις δικτύωσης του έργου με θεματικό αντικείμενο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στοχεύοντας στη διάχυση της δραστηριότητας του έργου. Η δικτύωση μπορεί να συμπληρώνεται και με την προβολή του έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  9. Διαχείριση έργου σε όλη την διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης (οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, προμήθειες, σύνταξη αναφορών κ.α.)

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις ο υπεύθυνος Έργου θα υποστηρίζεται με τεχνογνωσία από τα υπάρχοντα στελέχη της ΟΕΑ, ώστε να εκπαιδευτεί και να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του έργου.

Απαραίτητα προσόντα

Επιθυμητά προσόντα

Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:

Αποδοχές

Η αμοιβή για την θέση στο έργο προβλέπεται να είναι στο επίπεδο του βασικού μισθού για όλη την διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης του έργου. Η πρόθεση της ΟΕΑ είναι να συνεχιστεί η συνεργασία και μετά την λήξη του έργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη «θέση για το έργο Πρόληψης Αποβλήτων»:

Το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» έχει δικαιούχο την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και  συνολικό προϋπολογισμό 49.997,40 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο Μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», Yπο-μέτρo A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού, άξονας «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος», χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΟΕΑ: www.ecorec.gr