ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Hits: 1261

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών, πιλοτικών εφαρμογών, δράσεων, επιστημονικών εκδηλώσεων, επιστημονικών επιτροπών, τεχνική υποστήριξη δήμων, σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία και τη σχετική Κοινωνική Οικονομία. Ο Yπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

Οι κύριες αρμοδιότητές του/της  θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  1. Το σχεδιασμό, τη συγγραφή και την υποβολή εθνικών ή ευρωπαϊκών προτάσεων σχετικών με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία, τη σχετική Κοινωνική Οικονομία, καθώς και άλλων σχετικών προγραμμάτων ή δράσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τα μέλη της οργάνωσης.
  2. Τη συμμετοχή, το συντονισμό ή την ολοκληρωμένη υπευθυνότητα στην υλοποίηση (όλων των σταδίων) υπαρχόντων και μελλοντικών προγραμμάτων της ΟΕΑ σχετικών με τις δραστηριότητες της ΟΕΑ.
  3. Την εκπροσώπηση της ΟΕΑ σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, forum, επιτροπές, ΜΜΕ, σχετικά με τα αντικείμενα των προγραμμάτων, αλλά και των άλλων δράσεων πολιτικής της ΟΕΑ.
  4. Τη συνεργασία με άλλους υπεύθυνους της ΟΕΑ στην υλοποίηση των επικοινωνιακών και άλλων δράσεων και εκδηλώσεων, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων της ΟΕΑ.
  5. Τη συμμετοχή στο ECO-Παρατηρητήριο Κυκλικής Οικονομίας.

 

Επίσης, ο/η Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΕΑ  θα συμμετέχει επικουρικά και στα εξής:

Απαραίτητα προσόντα


Επιθυμητά προσόντα

Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.(υπόψη υπεύθυνου ΟΕΑ) με την ένδειξη «Υπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων»:

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΟΕΑ: www.ecorec.gr