ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΕΑ. Ο/Η Yπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων θα συμμετέχει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων, μελετών, πιλοτικών εφαρμογών, δράσεων, επιστημονικών εκδηλώσεων, επιστημονικών επιτροπών, τεχνική υποστήριξη δήμων, σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, την Κυκλική Οικονομία και τη σχετική Κοινωνική Οικονομία. Ο Yπεύθυνος/η Προγραμμάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων θα αναφέρεται στη Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΑ.

Οι κύριες αρμοδιότητές του/της  θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Read more...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Συνεργατών Ενημέρωσης (Door-to-Door Campaigners)

 
Αθήνα, 15/01/2019
 
H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω Όσο Πετάω & Κερδίζω Όσο Διαλέγω», με πεδίο εφαρμογής την περιοχή Πηγαδάκια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα-πόρτα (Door-to-Door Campaigners).

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δέκα (10) φυσικών προσώπων (εφεξής ο «Συνεργάτης παραλίας»).

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ»

 Τίτλος θέσης:   

Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου: «Πρόληψη για Μαθητές», που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο»

Έδρα εργασίας:

Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Μαμάη 3  Αθήνα Τ.Κ. 104 40

 

Θέση:

Πλήρους απασχόλησης

 

Διάρκει:

18 μήνες

Η θέση

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης για 18 μήνες για την πλήρωση της θέσης για το έργο «Πρόληψη για Μαθητές» (Υπεύθυνος υλοποίησης). Το άτομο που θα προσληφθεί θα αναφέρεται στη Διεύθυνση της ΟΕΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Ειδικού Επιστήμονα / Υπεύθυνου Προγραμμάτων

Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, μείωση και ανακύκλωση και γενικότερα στην Κυκλική Οικονομία.

 

Τίτλος θέσης Ειδικός Επιστήμονας/Υπεύθυνος προγραμμάτων
Έδρα εργασίας Γραφεία Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης
Μαμάη 3 Αθήνα Τ.Κ. 104 40
Θέση Πλήρους απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα...

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr