Subcategories

 • Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά

  Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και δεν χρησιμοποιούνται πια από τους ιδιοκτήτες τους. Ο τρόπος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ περιγράφεται από το Π.Δ.117 του 2004. Στα ακόλουθα άρθρα μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτών των υλικών, καθώς και των μεθόδων διαχείρισής τους.

  Τα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ στην Ελλάδα είναι δύο: Η "Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε." και η "Φωτοκύκλωση Α.Ε.".

 • Συσκευασίες

   Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα είναι τα εξής:

  1. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (wwhttp://www.herrco.gr), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε κατασκευάζουν διάφορες συσκευασίες. Η ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενη στον Νόμο 2939/01 δημιούργησε και οργάνωσε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ANAKYΚΛΩΣΗ» (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) για την συλλογή, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 106453/20-02-2003 υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
  2. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.
  3. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε.


  Σήμερα, (1/4/09) έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης σχεδόν 7 εκ. κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 2008 παρουσίασαν αύξηση 21% σε σχέση με το 2007 και έφτασαν περίπου τους 416.000 τόνους. Ειδικά οι ποσότητες που αξιοποιήθηκαν μέσα από τον μπλε κάδο το 2008 αυξήθηκαν κατά 73% σε σχέση με το 2007. Η κατάσταση λοιπόν είναι ελπιδοφόρα στην Ελλάδα, αλλά ακόμα απαιτούνται ακόμα προσπάθειες μέχρι να τοποθετηθούν κάδοι και σε περιοχές που δε διαθέτουν και ενδεχομένως είναι απομακρυσμένες, καθώς και για την καλή ενημέρωση του κόσμου.

  Περισσότερες πληροφορίες για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών θα βρείτε στα τεύχη του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τ.61, 59, 46, 37, 32 και 28.

 • Μπαταρίες

  Οι μπαταρίες ή ηλεκτρικές στήλες, όπως ονομάζονται επίσημα, ανακυκλώνονται από τα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΦΗΣ Α.Ε. και ReBattery ΑΕ. Η ανακύκλωση των μπαταριών στην Ελλάδα σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι το 2008, μέσω της ΑΦΗΣ ΑΕ συλλέχθηκαν περισσότεροι από 500 τόνοι μπαταριών (περί τα 19 εκ. μπαταρίες), νούμερο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26% επί των πωληθέντων μπαταριών. Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι από τις καλύτερες στην ΕΕ καθώς, το 2008, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τομέα της τοποθέτησης ειδικών κάδων μετά τη Γερμανία.

  Στην καρτέλα «Νομοθεσία» του μενού θα βρείτε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 115 που αφορά στις ηλεκτρικές στήλες, καθώς και την πρόσφατη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 • Ορυκτέλαια & Συσκευασίες τους

  Για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων και για τις συσκευασίες τους, λειτουργούν στην Ελλάδα δύο συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης· η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. (ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε.) και το Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. (Κ.Ε.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) αντιστοίχως. Διαβάστε περισσότερα στα άρθρα που ακολουθούν, για τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία αυτών των συστημάτων, καθώς και για τις υποχρεώσεις αυτών, αλλά και των πολιτών.

 • Ελαστικά

  Χρησιμοποιημένα ελαστικά είναι τα λάστιχα από κάθε είδους όχημα, όπως Ι.Χ., φορτηγά, μοτοποδήλατα, τρίκυκλα, ελαφρά τετράτροχα, καθώς και μηχανήματα έργων και γεωργικά, τα οποία μετατρέπονται σε απόβλητα όταν δεν χρησιμοποιούνται άλλο. Κάθε χρόνο, φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους παγκοσμίως 1 δισεκατομμύρια ελαστικά, τα 250.000.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Στην Ελλάδα το 2008 παράχθηκαν 54,638 τόνοι ελαστικών, το 57% των οποίων είναι επιβατικά ελαστικά και το 43% είναι ελαστικά φορτηγών. Το 20% κατά βάρος των εισαγόμενων ποσοτήτων ελαστικών έρχονται στην χώρα μας με τα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2008 - Δεκεμβρίου 2008 η Ecoelastika διαχειρίστηκε συνολικά 46.697 τόνους μεταχειρισμένων ελαστικών εκ των οποίων το 78,5% ανακυκλώθηκε και 14,2% αξιοποιήθηκε ενεργειακά στην τσιμεντοβιομηχανία.

 • Οχήματα

  Τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) είναι τα οχήματα (ΙΧ αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά) που είτε ο ιδιοκτήτης τους δεν θα τα χρησιμοποιήσει άλλο, είτε το ΚΤΕΟ κρίνει ότι είναι ακατάλληλα για χρήση. Επίσης, είναι τα οχήματα τα οποία εγκαταλείπονται από τον ιδιοκτήτη τους, γιατί επιθυμεί να αποφύγει το κόστος των τελών κυκλοφορίας ή επειδή δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα παραλαβής ή εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης για το υπάρχον σύστημα. Οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη να συλλέγουν τα εγκαταλειμμένα οχήματα και να τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένες και εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχηματων τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα είναι η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.).

 • Τηγανέλαια
 • Απόβλητα κατασκευών & κατεδαφίσεων

  Μπάζα λέγονται τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ή αλλιώς ΑΕΚΚ. Τα υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να τα διαβάσετε στα άρθρα που ακολουθούν. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων-Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 179Α) και μάλιστα σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του ίδιου νόμου επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών. Στα ΑΕΚΚ περιλαμβάνονται υλικά όπως τούβλα, πλακάκια, ξύλα, μέταλλα, γυαλιά, πλαστικά, σκυρόδεμα, κεραμικά, πίσσα, χώματα, πέτρες καθώς επίσης και διάφορα είδη μονωτικών υλικών.

  Τον Αύγουστο του 2010 δημοσιεύτηκε σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην ΚΥΑ B' 1312/24-8/2010.

 • Λαμπτήρες

  Στις λάμπες ανήκουν όλα τα είδη φωτιστικών, με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται  σε παρακάτω άρθρο. Τα υλικά αυτά συλλέγονται ξεχωριστά, διότι από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.λπ. τα οποία ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

  Το σύλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τους λαμπτήρες είναι η "Φωτοκύκλωση Α.Ε." και η "Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.".

 • Βαρέα μέταλλα
 • Ξύλα - Ογκώδη
 • Αργυρούχα λύμματα - Φιλμ - Ακτινογραφίες
 • Επικίνδυνα - Τοξικά

  Για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των τοξικών κι επικίνδυνων αποβλήτων αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα λίστες από το ΥΠΕΚΑ, που περιέχουν όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες που μπορούν να ασχοληθούν με τα υλικά αυτά.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr