Ο Χώρος Διαχείρισης Απορριμμάτων των Άνω Λιοσίων έκλεισε αλλά θα τον πληρώνουμε για πολλά χρόνια

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2010

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο τελευταίο τεύχος Νο 73 του περιοδικού ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θέτει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το θέμα του Εξωτερικού Κόστους* ενός χώρου διαχείρισης απορριμμάτων, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα την περίπτωση του μεγαλύτερου χώρου ταφής  απορριμμάτων στα Βαλκάνια και ίσως της Ευρώπης, τον Χώρο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) των Άνω Λιοσίων, που λειτούργησε από το 1968 μέχρι το 2006 και κλείνοντας μας κληρονόμησε τεράστια προβλήματα για το μέλλον.

Μερικά από τα σημαντικά θέματα, που τίθενται και αποκαλύπτονται στο αφιέρωμα αυτό, είναι τα εξής:

Αναδεικνύεται ένας τεράστιος κίνδυνος, που έχει να κάνει με την χαβούζα βοθρολυμάτων και λάσπης από τους βιολογικούς, που υπάρχει μέσα στο χώρο, και των οποίων η ποσότητα εκτιμάται σε περίπου ένα εκατομμύριο τόνους. Η χαβούζα αυτή αποτελεί μια μόνιμη απειλή για την υγεία και το περιβάλλον.

Η ΟΕΑ επισημαίνει τον κίνδυνο να καταρρεύσει αυτή η χαβούζα (π.χ. μετά από μία μεγάλη βροχόπτωση) και να γίνει αιτία για να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και να καταστρέψει εργασιακούς χώρους και το νεκροταφείο, που βρίσκονται χαμηλότερα. Στο αφιέρωμα δημοσιεύονται οι ήδη υπάρχουσες, στο χωμάτινο τοιχίο που στηρίζει τη χαβούζα. Στέλνουμε SOS για να δείξουν ενδιαφέρον οι αρμόδιοι φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΣΔΚΝΑ κ.α.) πριν συμβεί μεγάλη καταστροφή.


Πιστεύουμε ότι, στο μέλλον ή όποια επιπλέον χρέωση στα τέλη ταφής απορριμμάτων σε ένα ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το εκτιμώμενο ύψος του εξωτερικού κόστους του χώρου ταφής, και αυτοί οι επιπλέον οικονομικοί πόροι να αξιοποιούνται για την ουσιαστική αποκατάσταση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων προκύπτουν, αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φίλιππος Κυρκίτσος 693-6140795


*Το Εξωτερικό κόστος ενός χώρου ταφής απορριμμάτων είναι το κόστος που επιβαρύνεται η κοινωνία και αφορά: α) τις επιπτώσεις στην παγκόσμια θέρμανση, β) τις επιπτώσεις στην υγεία λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης,  γ) τις επιπτώσεις λόγω των παραγόμενων ενδεχόμενων επικίνδυνων υγρών στραγγισμάτων, δ) τα πιθανά οφέλη από ενδεχόμενη υποκατάσταση καυσίμου και ε) τις αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνικούς παραμέτρους, όπως η μείωση της αξίας γης της ευρύτερης περιοχής του χώρου.