Οχήματα και περιβάλλον

Τα οχήματα που είναι εγκαταλειμμένα μετατρέπονται συχνά σε σκουπιδότοπους, αποτελούν πηγή ρύπανσης γιατί περιέχουν επικίνδυνα υλικά όπως είναι οι συσσωρευτές, δοχεία τοξικών υγρών, καύσιμα, λαδιά κινητήρα, υδραυλικά λάδια και άλλα επικίνδυνα υλικά. Αν οδηγηθούν στη χαλυβουργία, χωρίς προηγούμενη απορρύπανση και διαχωρισμό των διαφόρων υλικών, συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην επιβάρυνση με επικίνδυνα υλικά των υπολειμμάτων (σκουριές, στάχτη) της ανακύκλωσης.

Τα εγκαταλειμμένα οχήματα καταλαμβάνουν χρήσιμό χώρο στην πόλη και επιβαρύνουν οικονομικά για τη μεταφορά τους ΟΤΑ.

Τα άχρηστα οχήματα περιέχουν σημαντικές ποσότητες χρήσιμων υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλοντας στην εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας.
 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr