Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων

Η διαχείριση των οχημάτων μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να είναι σύμφωνη με το Προεδρικό Διάταγμα 116 (ΦΕΚ 81Α/05.03.04) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους», σε εφαρμογή των νόμων 1650/86,  2939/2001 και εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/53/ΕΚ πρέπει να γίνεται εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οι παράγωγοι –εισαγωγείς οχημάτων και ανταλλακτικών είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισή τους, μπορούν να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται οικονομικά μόνο στην περίπτωση που από το παραδοτέο όχημα λείπουν βασικά κατασκευαστικά στοιχεία όπως ο κινητήρας ή περιέχουν απόβλητα. Το ΠΔ θέτει ως στόχο ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση θα έχει φθάσει στο 85% κατά μέσο βάρος οχήματος και ανά έτος.

Σύμφωνα με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) είναι εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα (υπουργική απόφαση αρ.105136/ΦΕΚ907Β/17.06.04) που έχει την υποχρέωση να προωθήσει πανελλαδικά την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr