Απορρύπανση, Αξιοποίηση και Ανακύκλωση

Στα οχήματα μετά τη παράδοση τους σε εγκαταστάσεις συλλογής πρέπει να γίνεται:

  • απορρύπανση, ώστε να αφαιρούνται όλα τα υγρά, η μπαταρία και τα ελαστικά, τα οποία μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις εναλλακτικής διαχείρισης,
  • αφαίρεση εμπορεύσιμων ανταλλακτικών προς πώληση κι  επαναχρησιμοποίηση,
  • αφαίρεση των μερών που περιέχουν μέταλλα ή άλλα υλικά προς ανακύκλωση,
  • συμπίεση, ώστε να μειωθεί ο όγκος τους, και να προωθηθούν στη χαλυβουργία για ανακύκλωση.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr