Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα οχήματα τους σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και επεξεργασίας και δεν επιβαρύνονται οικονομικά για την περαιτέρω διαχείριση τους. Με την παράδοση του οχήματος δίνεται στον πρώην κάτοχο του αυτοκίνητου βεβαίωση παραλαβής οχήματος και μετά από οκτώ μέρες λαμβάνει ταχυδρομικά ένα πιστοποιητικό καταστροφής που είναι απαραίτητο για την αποταξινόμηση του οχήματος. Για την παράδοση οχήματος πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι: η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και σε περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης εξουσιοδότηση. Η παράδοση του οχήματος πρέπει να γίνεται μέχρι 16 Δεκεμβρίου κάθε έτους για να μην χρεώνονται τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες: Περιοδικό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Τεύχος 48
 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr