Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι οι δήμοι μπορεί και να έχουν μείωση του κόστους παρά το γεγονός ότι θα προσθέσουν περισσότερους κάδους;

Ερώτηση: Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι οι δήμοι μπορεί και να έχουν μείωση του κόστους παρά το γεγονός ότι θα προσθέσουν περισσότερους κάδους;

Απάντηση: Είναι φυσικά θέμα συνολικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων. Το κόστος συλλογής των απορριμμάτων αυξάνεται συνεχώς και οι Δήμοι πρέπει να ασχοληθούν πραγματικά με το πώς θα βελτιώσουν τα δρομολόγια συλλογής των απορριμματοφόρων. Αυτό μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους για τους δήμους, αφού σήμερα οι δαπάνες καυσίμων, το κόστος προσωπικού, οι φθορές και οι ζημιές στα οχήματα αποτελούν μεγάλη πληγή για τα οικονομικά των δήμων.

Η χωριστή συλλογή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης των δρομολογίων αν αξιοποιηθεί και η νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα η συχνότητα συλλογής των υλικών από τους κάδους και το ακριβές δρομολόγιο θα πρέπει να είναι συνάρτηση της πληρότητάς ή όχι των διαφόρων κάδων μιας περιοχής.

Επίσης, το απορριμματοφόρο που μαζεύει χαρτί μπορεί να συμπιέσει πολύ τα υλικά που μαζεύει. Τα οχήματα που αδειάζουν σήμερα το περιεχόμενο των μπλε κάδων δεν μπορούν να συμπιέσουν τα υλικά πολύ γιατί πρέπει να γίνει στη συνέχεια η διαλογή τους σε ένα ΚΔΑΥ. Με την προτεινόμενη χωριστή συλλογή (4 κάδοι), ένα φορτηγό συλλογής του χαρτιού/χαρτονιού μπορεί να «αδειάζει» πολύ περισσότερους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού ανά δρομολόγιο. Επίσης, δεν θα χρειάζεται συλλογή του χαρτιού καθημερινά αλλά όποτε πραγματικά απαιτείται κάτι τέτοιο, με δεδομένο τα χαρτιά δεν βρωμάνε ώστε να είναι «υποχρεωτικό» το καθημερινό άδειασμα των κάδων αυτών.

Υπολογίσαμε ότι με την χρήση του κάδου για το χαρτί το συνολικό κόστος αποκομιδής των δύο νέων κάδων για την ανακύκλωση, αντί του ενός σημερινού μπλε, θα μειωθεί κατά 65%, που αντιστοιχεί σε περίπου 20-30% μείωση του συνολικού σημερινού κόστους αποκομιδής των δύο κάδων (μπλε και σκουπιδιών).

Γενικότερα με σωστό σχεδιασμό, βελτιστοποίηση της απόδοσης των δρομολογίων, αναδιοργάνωση των υπηρεσιών των δήμων κι αξιοποίηση του χρόνου που κανονικά απελευθερώνεται από το προσωπικό, μπορούν να μειωθούν οι δαπάνες για την καθαριότητα, όπως δείχνουν τα στοιχεία ευρωπαϊκών και ελληνικών δήμωνΠρογράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr