ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 

01/02/2017

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» με ακρωνύμιο “LIFE-REWEEE” και κωδικό προγράμματος LIFE14 ENV/GR/000858, πουυλοποιείται με την συνεισφορά του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την εκτύπωση φυλλαδίων σε 2 φάσεις, και πιο συγκεκριμένα τεσσάρων (4) τετρασέλιδων και τετράχρωμων φυλλαδίων μεγέθους ½ Α4 από 100% ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.

 

(1η  φάση) 2017
  • 9.000 σε ελληνική γλώσσα – Φυλλάδιο 1
  • 3.000 σε αγγλική μετάφραση – Φυλλάδιο 2
(2η  φάση) 2019
  • 9.000 σε ελληνική γλώσσα – Φυλλάδιο 3

  • 3.000 σε αγγλική μετάφραση– Φυλλάδιο 4

 

Για την 1η  φάση η εκτύπωση πρέπει να γίνει σε 2 ημέρες από την ανάθεση.

Οι προσφορές που θα ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι στις 3μμ τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (valueformoney).

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr