ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

20/03/2017

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου: «Υπηρεσίες Ενημέρωσης και προώθησης της ανακύκλωσης DOOR TO DOOR» στα πλαίσια σύμβασης που έχει συνάψει με τον Δήμο Ελευσίνας ,απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

 

  • Τον δημιουργικό και καλλιτεχνικό σχεδιασμό για (1) τετρασέλιδο και τετράχρωμο φυλλάδιο μεγέθους ½ Α4 από 100% ανακυκλωμένο και χωρίς χλώριο χαρτί.
  • Την εκτύπωση  του φυλλαδίου αυτού σε 10.000 αντίτυπα.

Το παρόν πρόγραμμα επιλέγετε να είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα-Πόρτα. Μια μικρή ποσότητα φυλλαδίων θα παραμείνει στο δήμο και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν στους δημότες, το σχετικό περιεχόμενο των φυλλαδίων θα είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης και το πώς μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά  οι δημότες. Το ακριβές περιεχόμενο θα είναι συμφωνημένο με τον Δήμο της Ελευσίνας.

 

Το υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τις 25 Απριλίου 2017.

 

Οι προσφορές που θα ξεπερνούν τις 4.000 ευρώ (με το ΦΠΑ) δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι στις 3μμ στις 7 Απριλίου 2017 στην έδρα της ΟΕΑ Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

 

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (valueformoney).

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr