Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε με μεγάλα οφέλη η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα στο Δήμο Ελευσίνας

                                                                                                                                         

 

Ολοκληρώθηκε με μεγάλα οφέλη η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα στο 26% των νοικοκυριών του Δήμου Ελευσίνας

                                                                                                                             

                                                                                                                                 Ελευσίνα, Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

 

O Δήμος Ελευσίνας, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, υλοποίησε το διάστημα 7 Δεκεμβρίου 2016 με 7 Νοεμβρίου 2017 πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στον Δήμο Ελευσίνας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του οποίου ενημερώθηκαν αναλυτικά περισσότεροι από 8.000 κάτοικοι του Δήμου Ελευσίνας (3.045 νοικοκυριά – καταστήματα της Ελευσίνας, με έμφαση στις περιοχές της Μαγούλας και της κάτω Ελευσίνας, που αντιστοιχούν στο 26% του πληθυσμού του δήμου) για τα οφέλη της ανακύκλωσης και για όλα τα θέματα της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στην ανακύκλωση, στο πιλοτικό πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) με καφέ σακούλα και γενικότερα ενεργή συμμετοχή των δημοτών στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα περιελάμβανε:

 

 

Τα τελικά συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος Πόρτα – Πόρτα ενημέρωσης συνοψίζονται στα εξής:

 

 

Είναι προφανές ότι η ενημέρωση Πόρτα – Πόρτα θα πρέπει να επεκταθεί σε όλο τον δήμο και να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα 8.500 νοικοκυριά του δήμου. Στην περίπτωση αυτή τα οικονομικά οφέλη για τον Δήμο Ελευσίνας από την συνολική αύξηση της εκτροπής των ανακυκλώσιμων υλικών προς τον μπλε κάδο μπορούν να ξεπεράσουν τα 108.000 ευρώ ετησίως (με αυξανόμενους διαχρονικούς ρυθμούς εφόσον συνεχίζεται η ενημέρωση) με μία εκτιμώμενη αύξηση της εκτροπής από την ταφή αρχικά της τάξης των 910 τόνων ετησίως τα επόμενα έτη.

 

Εκ μέρους της

Οικολογικής Εταιρεία Ανακύκλωσης

Εκ μέρους του

Δήμου Ελευσίνας

Φίλιππος Κυρκίτσος

Πρόεδρος της ΟΕΑ

Παπαδόπουλος Δημήτριος και

Δρ. Χρηστίδης Αναστάσιος