Κοινό Δελτίο Τύπου με αφορμή τις ρυθμίσεις του Πολυνομοσχεδίου για ΕΥΔΑΠ Α.Ε. & ΕΥΑΘ Α.Ε.

Κοινό Δελτίο Τύπου με αφορμή τις ρυθμίσεις του Πολυνομοσχεδίου για ΕΥΔΑΠ Α.Ε. & ΕΥΑΘ Α.Ε.

 

                                                                                                                                                    23/01/2018

Στην πρόσφατη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για τη Γ’ αξιολόγηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεταφορά μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε. απευθείας στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταμείο). Το νομοσχέδιο για τη μεταφορά στο Υπερταμείο στοχεύει: «στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, στη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω λύσεων που στηρίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτομία, στην αύξηση των εσόδων μέσω της επέκτασης της πελατειακής βάσης, στη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και μέσω επενδύσεων σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και με άλλους τρόπους», προσέγγιση η οποία αντίκειται στις βασικές αρχές της δημόσιας, βιώσιμης και ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Για το σκοπό αυτό, οχτώ (8) περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από την πολιτεία:

Όπως ξεκάθαρα επισημάνθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολομ. 1906/2014, σκέψη 22η), η οποία δεσμεύει κάθε ελληνική κυβέρνηση, το νερό καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω και η ύδρευση αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας που είναι απολύτως αναγκαία για την υγιεινή διαβίωση των πολιτών και δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

ΑΝΙΜΑ: Μαρία Γανωτή: 210 951007, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΡΧΕΛΩΝ: Παναγιώτα Θεοδώρου, 6940470194, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: Λουκία Καλαϊτζή, 210 8228795, press@medsos.gr

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: Μίλτος Γκλέτσος, 210 3224944, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Κωνσταντίνα Ντεμίρη, 210 8228704, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καλλιστώ: Σπύρος Ψαρούδας, 2310 252530, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης: Φίλιππος Κυρκίτσος, 210 8224481, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WWFΕΛΛΑΣ: Θεοδότα Νάντσου : 210 3314893,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.