ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

02/07/2018

 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου “Πρόληψη για Μαθητές”  που εντάσσεται στο μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με του πολίτες» στον άξονα «δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει:

       Την εκτύπωση του Εκπαιδευτικού Οδηγού Πρόληψης σε 100% ανακυκλωμένο χωρίς χλώριο χαρτί, στα πλαίσια της δράσης Α1:.

       Ο αριθμός των αντιτύπων ορίζεται σε 1.000τμχ.

Το περιεχόμενο του  Εκπαιδευτικού Οδηγού είναι σχετικό με την πρόληψη των αποβλήτων και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικότερα των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Το φυλλάδιο θα διατεθεί κατά την διάρκεια των επισκέψεων στα σχολεία για τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων  σχολικών παρουσιάσεων.

Το συνολικό κόστος για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση του πολυσέλιδου Οδηγού δεν θα ξεπερνάει τα 4.250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ συνολικά, κόστος που προκύπτει από το ποσό των 4,25 ευρώ ανά Οδηγό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο οικονομικές προσφορές μέχρι τις 16 Ιουλίου 2018 στις 15:00, στην έδρα της ΟΕΑ: Μαμάη 3, 10440, Αθήνα.

Η ανάθεση θα γίνει βάση της πιο συμφέρουσας προσφοράς σε σχέση ποιότητας/τιμής (value for money).

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr