Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Συνεργατών Ενημέρωσης (Door-to-Door Campaigners)

 
Αθήνα, 15/01/2019
 
H Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω Όσο Πετάω & Κερδίζω Όσο Διαλέγω», με πεδίο εφαρμογής την περιοχή Πηγαδάκια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών Ενημέρωσης πόρτα-πόρτα (Door-to-Door Campaigners).

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Οι  Συνεργάτες Ενημέρωσης θα είναι επιφορτισμένοι με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  • Ενημέρωση συγκεκριμένου αριθμού νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων της περιοχής Πηγαδάκια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (προφορική ενημέρωση και διανομή υλικού πόρτα-πόρτα)
  • Συμπλήρωση της ειδικής (ηλεκτρονικής) ημερήσιας φόρμας καταγραφής δεδομένων.
  • Διεκπεραίωση επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Συντονιστή για την αναφορά πιθανών έκτακτων γεγονότων, των οποίων η ομάδα πρέπει να επιληφθεί αρμοδίως.
  • Συμμετοχή σε άλλες δράσεις επικοινωνίας.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 (τέλος προθεσμίας) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., αναγράφοντας στο θέμα του e-mail «Για τη θέση Συνεργάτη Ενημέρωσης - Όνομα και Επώνυμο υποψηφίου».

 

Για ερωτήματα, που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στo 2108224481 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 - 16:00.

 

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr