ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

25 Σεπτεμβρίου 2020

 

Για τις ανάγκες του έργου Zero Waste Future project: Zero Waste beaches, Zero Waste restaurants, Zero Waste Squares IG-2020-51414.

 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) αναζητά προσφορές από εταιρείες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων HO.RE.CA (Hotel-Restaurant-Café) για το έργο Zero Waste Future project: Zero Waste beaches, Zero Waste restaurants, Zero Waste Squares IG-2020-51414.

Το έργο “ Zero Waste Future project: Zero Waste beaches, Zero Waste restaurants, Zero Waste Squares IG-2020-51414”, το οποίο χρηματοδοτείται από το "The Coca-Cola Foundation", στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων με στόχο να προωθήσει τις αρχές των μηδενικών αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας και της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) στις επιχειρήσεις HO.RE.CA businesses που θα συμμετέχουν.

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η πλήρης υποστήριξη των 250-500 επιχειρήσεων HO.RE.CA. Συγκεκριμένα η Οικολογική εταιρεία θα έχει διαθέσιμη τη λίστα με HO.RE.CA που θα συμμετέχουν και υπό  την επίβλεψη και τις οδηγίες της ο ανάδοχος θα αναλάβει ως κύριο έργο:

1.      Τη συστηματική/συνεχή τηλεφωνική υποστήριξη των 250-500 επιχειρήσεων HO.RE.CA με όλες τις αναγκαίες τηλεφωνικές επαφές.

2.      Την επί τόπου υποστήριξη για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων της Αττικής που το θέλουν και που το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας.

3.      Την υποστήριξη της ΟΕΑ για την προμήθεια και αποστολή υλικού στις 250-500 επιχειρήσεις HO.RE.CA..

4.      Την οργάνωση και υποστήριξη σε τουλάχιστον 10 σεμινάρια που πραγματοποιηθούν για την εκπαίδευση των ιδιοκτητών και του προσωπικού των 250-500 επιχειρήσεων HO.RE.CA..

5.      Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης των 250-500 επιχειρήσεων HO.RE.CA..

6.      Καταγραφή δεδομένων και πληροφοριών που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου.

7.      Στατιστική επεξεργασία δεδομένων.

8.      Κάθε άλλη, σχετική με τα παραπάνω, υποστήριξη της ΟΕΑ.

 

Η διάρκεια της υποστήριξης θα είναι από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021.

 

Ανώτερο διαθέσιμο ποσό είναι τα 86.800 ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ.

 

Εάν ο τελικός αριθμός των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων HO.RE.CA. είναι μικρότερος από 250 θα υπάρξει μείωση του συνολικού ποσού της σύμβασης στο ύψος του εκτελεσθέντος έργου μέχρι τέλος Απριλίου 2021.

 

Οι προσφορές να σταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή με το ταχυδρομείο στην διεύθυνση της έδρας μας μέχρι τις 09/10/2020.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-8224481.

© 2021 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr