ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ZERO WASTE ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Hits: 284
 
Περιγραφή θέσης εργασίας
Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει θέση πλήρους απασχόλησης για 18 μήνες (με έναρξη 1/10/2021) για την πλήρωση της θέσης υπεύθυνου υλοποίησης του έργου «Zero Waste Διοίκηση», που χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο» στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 2021».
Το προτεινόμενο έργο έχει αποκλειστικό δικαιούχο την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ)  και το άτομο που θα προσληφθεί θα αναφέρεται στη Διεύθυνση της ΟΕΑ.
 
Αρμοδιότητες θέσης
Οι κύριες αρμοδιότητές του/της απασχολούμενου/νης στο έργο θα είναι η υλοποίηση όλων των δράσεων του αναφερθέντος έργου, το οποίο αφορά:
1.  Στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης, διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, στην πρόληψη χρήσης πλαστικών, στην αντικατάσταση χρήσης των πλαστικών μίας χρήσης, πράσινων συμβάσεων και προμηθειών, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Δήμου Ζωγράφου, ώστε να εισέλθουν οριστικά στο δρόμο της μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα εξής: α.  συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του διοικητικού προσωπικού των δύο Δήμων, β. εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων με στόχο τη δραστική μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων τους και τη γρήγορη πορεία τους προς μία Zero Waste Διοίκηση, γ. αναδιάρθρωση της αποκομιδής για συγκεκριμένα 6 κτίρια των δύο Δήμων, δ. παραγωγή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσα, ενημερωτικό σποτ, άλλα σχετικά είδη/αντικείμενα).
2. Στην εκπόνηση ενός Οδηγού μηδενικών αποβλήτων στην διοίκηση «Zero Waste Διοίκηση», ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις καλές πρακτικές που θα μπορούν να υιοθετηθούν και από άλλους Δήμους ή την κεντρική διοίκηση, ώστε το έργο να έχει εφαρμοσιμότητα και επαναληψιμότητα και σε άλλες μορφές διοίκησης γενικότερα.
 
Ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος της ΟΕΑ σε σχετικές ημερίδες και εκδηλώσεις με θεματικό αντικείμενο τα μηδενικά απόβλητα στη Διοίκηση, στοχεύοντας στη διάχυση της δραστηριότητας του έργου. Η δικτύωση μπορεί να συμπληρώνεται και με την προβολή του έργου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 
Επίσης, ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης του έργου σε όλη τη διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησής του (οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, προμήθειες, σύνταξη αναφορών κ.α.)

 

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις ο  υπεύθυνος υλοποίησης του έργου θα υποστηρίζεται με τεχνογνωσία από τα υπάρχοντα στελέχη της ΟΕΑ, ώστε να εκπαιδευτεί και να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του έργου.
 
Απαραίτητα προσόντα
 
·       Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
·       Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον ενός έτους) σε αντίστοιχη θέση
·       Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε επικοινωνία, οργάνωση εκδηλώσεων, κοινωνική δικτύωση κ.α.
·       Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
·       Άριστη αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ
·       Επικοινωνιακές, οργανωτικές δεξιότητες/ ικανότητες
·       Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας
·     Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς τη δράση και με δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτόνομης εργασίας, εάν παραστεί ανάγκη
·       Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό
·       Δυνατότητα μετακινήσεων για τις ανάγκες του έργου
·       Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών.
 
Επιθυμητά προσόντα
Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω:
·       Επιπρόσθετες σπουδές ή επιμόρφωση σε περιβαλλοντικό αντικείμενο
·       Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
·       Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα, είτε σε κοινωνικό είτε σε εργασιακό επίπεδο
·       Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ειδικότερα σε περιβαλλοντική ΜΚΟ)
·       Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου.
 
Αποδοχές
Η αμοιβή για την θέση στο έργο προβλέπεται να είναι στο επίπεδο του βασικού μισθού για όλη την διάρκεια των 18 μηνών υλοποίησης του έργου. Η πρόθεση της ΟΕΑ είναι να συνεχιστεί η συνεργασία και μετά τη λήξη του έργου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και 14/08/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ZEROWASTEΔΙΟΙΚΗΣΗ»:
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΟΕΑ: www.ecorec.gr