Πρόσκληση για θέση εργασίας σε ΠΜΚΟ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022
 
Η Περιβαλλοντική ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (www.ecorec.gr) με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα στα θέματα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων αναζητά βοηθό λογιστή/υπάλληλο γραφείου για μερική ή πλήρη απασχόληση.

 

Απαραίτητα Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
 • Γνώση εμπορικού προγράμματος κατά προτίμηση της Epsilon Net(Pylon commercial standard)
 • Συμφωνίες υπολοίπων πελατών προμηθευτών, Τράπεζες
 • Συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κτλ.
 • Εξοικείωση με πλατφόρμες και εφαρμογές της ΑΑΔΕ και λοιπών υπηρεσιών
 • Γνώση χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, Microsoft Word και Microsoft Excel
 • Βασική γνώση αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 • Γνώση σε περιβάλλον MyData
 • Εμπειρία από οικονομική διαχείριση και συγγραφή – τήρηση οικονομικών αναφορών για τις ανάγκες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. LIFE)
 • Εθελοντική ή επαγγελματική εμπειρία απασχόλησης σε ΠΜΚΟ ή γενικότερα σε ΜΚΟ
 • Διαχείριση προγράμματος εργασίας υπό πίεση, χρόνου και προθεσμιών
 • Ευγένεια, εχεμύθεια, εντιμότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Υπευθυνότητα και διάθεση εξέλιξης στο γνωστικό επίπεδο

 

Αποστολή βιογραφικών στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr