Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες, νόμους και Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν το περιβάλλον και την εναλλακτική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr