Η πρόταση για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων δυναμιτίζεται από μέρος των Υπουργών των Κρατών Μελών

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρά την ισχυρή υποστήριξη που έχει λάβει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η πρόταση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων [1], ορισμένα Κράτη Μέλη μπλοκάρουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα...

Ημερίδα ευρωπαϊκού προγράμματος Building SPP

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Οι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως Εργαλείο Οικονομικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης»


Ημερίδα με θέμα "Οι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως Εργαλείο Οικονομικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης”, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα του INNOVATHENS.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/PT/050 “Building SPP – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις”, από την ΕΠΤΑ Α.Ε. και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.  Το έργο “Building SPP” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε. και σε αυτό συμμετέχουν φορείς από την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  είναι αυτές που σε όλα τα στάδια της διαδικασίας –από την προκήρυξη, την επιλογή και την ανάθεση ως και την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας- ενσωματώνουν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

 • H πρόοδος που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις Β.Δ.Σ.
 • Oι καλές πρακτικές ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
 • Τα αποτελέσματα του έργου Building-SPP, το εκπαιδευτικό πακέτο και το εργαλείο εφαρμογής των Β.Δ.Σ. (SPP toolbox)
 • Οι νέες Οδηγίες της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

H ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των Δήμων που ασχολούνται με τα θέματα των Προμηθειών, του Περιβάλλοντος και των Δημοτικών έργων, καθώς και στο αρμόδιο πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Τεχν. Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δημοτικοί Σύμβουλοι).

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και πληροφορίες πρόσβασης στο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο τηλέφωνο 2108224481 (κα. Δαλαμάγκα) ή στην ΕΠΤΑ Α.Ε. τηλ. 210 6086300 (κ. Γεωργίου).

Δελτίο Τύπου για τις πλαστικές σακούλες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3/7/2014


Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς και συσκευασίας μιας χρήσης αποτελούν σύμβολο της καταναλωτικής κοινωνίας μας. Κάθε χρόνο ο μέσος Ευρωπαίος καταναλώνει περίπου 200 πλαστικές σακούλες μεταφοράς και συσκευασίας [1]. Εκτιμάται ότι το 2010 στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν 98.6 δις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκ των οποίων το 89 % ήταν μιας χρήσης. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στην Ελλάδα καταναλώνονται 269 σακούλες ανά άτομο/έτος. Η χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων και τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και φυσικά, συνδέεται με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (συχνά με διασυνοριακό χαρακτήρα), οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και με κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα...

Ολιγωρία του ΥΠΕΚΑ στην προστασία του Νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου

Δελτίο Τύπου

6 Μαίου 2014

Κώδωνα κινδύνου κρούουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, λίγες μόνο μέρες προτού ξεκινήσει η φετινή περίοδος ωοτοκίας, καθώς ο κυπαρισσιακός κόλπος, η δεύτερη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας για τις θαλάσσιες χελώνες Caretta Caretta, κινδυνεύει με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν έχει εξασφαλίσει επαρκώς την προστασία του απειλούμενου είδους στην περιοχή, οι ελληνικές αρχές επιδεικνύουν και πάλι ολιγωρία.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινήσει από τον Οκτώβριο του 2012 σε βάρος της χώρας μας προδικαστική διαδικασία για παράβαση των άρθρων 6 και 12 της Οδηγίας 92/43 στην περιοχή Natura 2000 «Θίνες Κυπαρισσίας Νεοχώρι- Κυπαρισσία» (GR2550005). Η ολιγωρία που συνέχισαν να επιδεικνύουν οι ελληνικές αρχές, αφενός ως προς τη λήψη όλων των άμεσων ενδεδειγμένων μέτρων για την προστασία της περιοχής και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, αφετέρου ως προς την δημιουργία ενός πλαισίου για την οριστική θεσμική θωράκιση και την ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής, και ενόψει της έναρξης της νέας περιόδου ωοτοκίας εντός του Μαΐου 2014, οδήγησε τελικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει τον Μάρτιο του 2014 την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Οι παραλείψεις των ελληνικών αρχών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Ενώ κατά την περίοδο ωοτοκίας του 2013 παρουσιάστηκαν έντονα προβλήματα, τα οποία επανειλημμένως καταγγέλθηκαν στην πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ουδέν μέτρο έχει ληφθεί για την άμεση αντιμετώπιση των οχλήσεων.
 • Ενώ έχει προκηρυχθεί έργο για τη θεσμική θωράκιση της περιοχής, η ανάθεση του έργου, που περιλαμβάνει την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και σχεδίου προεδρικού διατάγματος, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προκήρυξη του έργου αναγνωρίζει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα αυτής της εργασίας, δίνοντας στον ανάδοχο που θα επιλεγεί την ασφυκτική προθεσμία δύο (2) μηνών προς ολοκλήρωση του έργου.
 • Πέρυσι, σε μία προσπάθεια να λάβει έκτακτα μέτρα προστασίας της περιοχής, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε υπουργική απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του βιοτόπου (Υ.Α. 28353/23-5-2013). Το ΥΠΕΚΑ δεν έχει διατυπώσει με σαφήνεια τη συνέχιση ισχύος της αναστολής, μετά το πέρας ισχύος της.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, MOm και WWF Ελλάς θέτουν το ΥΠΕΚΑ προ των ευθυνών του και καλούν την πολιτική ηγεσία του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και της οικολογικά ευαίσθητης περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 • Λάζαρος Γεωργιάδης, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, τηλ: 6972640062
 • Παναγιώτα Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ, τηλ: 6951 009785
 • Κωνσταντίνα Ντεμίρη , Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, τηλ: 210 8228704
 • Δάφνη Μαυρογιώργου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ: 210 3225245
 • Γιώργος Πολίτης, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, τηλ: 210 3224944
 • Ναταλία Ρουμελιώτη, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τηλ: 6944274797
 • Γιώργος Θεοδωρίδης, Καλλιστώ, τηλ: 2310 252530, 6978586568
 • Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ: 210-8224481
 • Κωστής Γριμάνης, MEDASSET, τηλ: 210 3613572
 • Βαγγέλης Παράβας, Mom, τηλ: 210 5222888
 • Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς, τηλ: 210 3314893

Σημειώσεις προς συντάκτες:

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν στον Υπουργό, κ. Ιωάννη Μανιάτη, την με αρ. πρωτ. ΑΡΧΕΛΩΝ 27324 επιστολή τους (επισυναπτόμενη) με την οποία ζητούν την λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, την άμεση προώθηση της Ε.Π.Μ. και σχεδίου Π.Δ/τος. και τη συνέχιση της ισχύουσας αναστολής

5ο Δελτίο Τύπου Α.Σ. Θριάσιος

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα...

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr