Δελτίο Τύπου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.ΕΛΕΥΣΙΣ

       

                                                                                                                  Κοντούλη 77, Ελευσίνα – 2105561060

                                                                                                             www.elefsis.com.grThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η «ΕΛΕΥΣΙΣ» πρωτοπορεί έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την επαναχρησιμοποίηση υπηρετώντας το σκοπό της Κυκλικής Οικονομίας. Επαναχρησιμοποίηση είναι η συλλογή αντικειμένων που δεν είναι πλέον χρήσιμα ή επιθυμητά στον αρχικό τους κάτοχο και η προώθησή τους σε άλλους χρήστες. Όταν ακολουθούνται διαφανείς και περιβαλλοντικά ορθές διαδικασίες σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, μπορούν να υπάρξουν πολλαπλά οφέλη. Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη της επαναχρησιμοποίησης:

 • Μείωση του όγκου και του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.
 • Μείωση των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων υλικών στο περιβάλλον.
 • Δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας.
 • Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας - μείωση εκπομπών CO2.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 • Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
 • Προσφορά προϊόντων σε χαμηλή τιμή.

Read more...

Νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση: Ευκαιρία για περισσότερη και όχι για ακριβότερη Ανακύκλωση

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

Είναι κοινή διαπίστωση ότι, παρά τις όποιες θετικές προθέσεις και πρακτικές, η ανακύκλωση έχει βαλτώσει τα τελευταία χρόνια. Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ για διαβούλευση1 τις προηγούμενες ημέρες, χρειάζεται κρίσιμες και σημαντικές αλλαγές ώστε η ανακύκλωση να μην μετατραπεί σε μια ακριβή διαδικασία προς όφελος μεγάλων εργολάβων, αλλά να αφορά και να ωφελεί τους πολίτες, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων δυναμιτίζεται από μέρος των Υπουργών των Κρατών Μελών

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρά την ισχυρή υποστήριξη που έχει λάβει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η πρόταση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων [1], ορισμένα Κράτη Μέλη μπλοκάρουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα...

Ημερίδα ευρωπαϊκού προγράμματος Building SPP

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
«Οι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως Εργαλείο Οικονομικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης»


Ημερίδα με θέμα "Οι Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις ως Εργαλείο Οικονομικής Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης”, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα του INNOVATHENS.

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE09 ENV/PT/050 “Building SPP – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις”, από την ΕΠΤΑ Α.Ε. και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.  Το έργο “Building SPP” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της Ε.Ε. και σε αυτό συμμετέχουν φορείς από την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  είναι αυτές που σε όλα τα στάδια της διαδικασίας –από την προκήρυξη, την επιλογή και την ανάθεση ως και την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας- ενσωματώνουν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν:

 • H πρόοδος που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με τις Β.Δ.Σ.
 • Oι καλές πρακτικές ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
 • Τα αποτελέσματα του έργου Building-SPP, το εκπαιδευτικό πακέτο και το εργαλείο εφαρμογής των Β.Δ.Σ. (SPP toolbox)
 • Οι νέες Οδηγίες της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

H ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη των Δήμων που ασχολούνται με τα θέματα των Προμηθειών, του Περιβάλλοντος και των Δημοτικών έργων, καθώς και στο αρμόδιο πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Οικονομικών, Τεχν. Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δημοτικοί Σύμβουλοι).

Κατεβάστε το πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και πληροφορίες πρόσβασης στο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης στο τηλέφωνο 2108224481 (κα. Δαλαμάγκα) ή στην ΕΠΤΑ Α.Ε. τηλ. 210 6086300 (κ. Γεωργίου).

Δελτίο Τύπου για τις πλαστικές σακούλες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

3/7/2014


Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς και συσκευασίας μιας χρήσης αποτελούν σύμβολο της καταναλωτικής κοινωνίας μας. Κάθε χρόνο ο μέσος Ευρωπαίος καταναλώνει περίπου 200 πλαστικές σακούλες μεταφοράς και συσκευασίας [1]. Εκτιμάται ότι το 2010 στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκαν 98.6 δις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, εκ των οποίων το 89 % ήταν μιας χρήσης. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, στην Ελλάδα καταναλώνονται 269 σακούλες ανά άτομο/έτος. Η χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων και τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και φυσικά, συνδέεται με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (συχνά με διασυνοριακό χαρακτήρα), οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και με κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα...

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr