Η πράσινη πρόταση διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη με αριθμούς

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) επεξεργάστηκε αναλυτικά την πανελλαδική Πράσινη Πρόταση των 4 ΜΚΟ (ΟΕΑ, Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS) και εκτίμησε για την Κρήτη ποσοτικά και διαχρονικά, πόσο μπορούν να αποδώσουν όλες οι προτεινόμενες δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και κομποστοποίησης. Τα τελικά διαχρονικά ποσοστά διαχείρισης με την Πράσινη Πρόταση και του περιφερειακού σχεδιασμού για την Κρήτη, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε κατεβάζοντας το σχετικό αρχείο.

Διαβάστε περισσότερα...

Μπορεί η Αττική να λύσει το πρόβλημα των σκουπιδιών

 

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Αθήνα, 13 Απριλίου 2011

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) επεξεργάστηκε αναλυτικά την Πράσινη Πρόταση για την Αττική των 4 ΜΚΟ (ΟΕΑ, Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS) και εκτίμησε ποσοτικά και διαχρονικά, πόσο μπορούν να αποδώσουν όλες οι προτεινόμενες δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης, εναλλακτικής διαχείρισης και κομποστοποίησης. Τα τελικά διαχρονικά ποσοστά διαχείρισης με την Πράσινη Πρόταση και τον περιφερειακό σχεδιασμό για την Αττική παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική με την Πράσινη Πρόταση και του πιο αισιόδοξου σεναρίου του Περιφερειακού Σχεδιασμού

Από την όλη προσέγγιση διαπιστώνονται τα εξής:

  • Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας στην Αττική χωρίς μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη – ανακύκλωση – κομποστοποίηση.
  • Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας στην Αττική χωρίς την δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, ελαχιστοποιώντας και αξιοποιώντας το παραγόμενο RDF σαν εναλλακτικό καύσιμο σε υπάρχουσες βιομηχανίες.
  • Μπορούμε σε βάθος 25 ετίας με την Πράσινη Πρόταση να απεξαρτηθούμε πραγματικά από τους ΧΥΤΥ με μονοψήφιο ποσοστό διάθεσης σε αυτούς και ταυτόχρονα υπερδεκαπλασιασμό του χρόνου ζωής τους.
  • Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να επιτύχουμε όλους τους στόχους της Ε.Ε. και να μην κινδυνεύσουμε για νέες επιβολές προστίμων.
  • Μπορούμε με την Πράσινη Πρόταση να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με τον περιφερειακό σχεδιασμό.

Προϋπόθεση για να γίνει πραγματικότητα η Πράσινη Πρόταση για την Αττική είναι να υπάρχει η θέληση για άμεση εφαρμογή από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τι θα επιλέξουμε είναι στο χέρι όλων και κρίνεται τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος της ΟΕΑ

Τηλ. 693-6140795

Διαβάστε περισσότερα...

Γράμμα στον πρωθυπουργό - Λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Προς: κ. Γιώργο Παπανδρέου
Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Κοινοποίηση:
κ. Γιάννη Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
κα. Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,


Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κερατέα είναι καθ’ όλα δυσάρεστη και δεν αποτελεί έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τα σκουπίδια, ως κοινωνία θέλουμε απλώς να μην τα βλέπουμε και δεν μεριμνούμε, ούτε σχεδιάζουμε, για την περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείρισή τους.

Αλλά και ως πολιτεία, διατηρούμε σε ισχύ έναν Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική (ΠΕΣΔΑ – Αττικής), ο οποίος είναι ξεπερασμένος και απλώς απαριθμεί κάποιες διαθέσιμες τεχνικές τελικής διαχείρισης, χωρίς όμως να θέτει τα θέματα της πρόληψης και ανακύκλωσης και χωρίς να προκρίνει εκείνες τις λύσεις που θα μας οδηγήσουν σε μια Ελλάδα χωρίς σκουπίδια.

Κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει λύση για τα σκουπίδια! Λύση πολύ πιο φθηνή από το προωθούμενο σχέδιο και ικανοποιεί πλήρως τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στην ΕΕ και επιπλέον παρουσιάζει τη μέγιστη συναίνεση της κοινωνίας. Η πρόταση των 4 περιβαλλοντικών ΜΚΟ στηρίζεται στη μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, τον διαχωρισμό στην πηγή, την κομποστοποίηση και την ανακύκλωση. Η πρόταση μας έχει συνολικά σημαντικά χαμηλότερο κόστος, τόσο κατά την κατασκευή όσο κατά τη λειτουργία, σε σχέση με τις επιλογές, που προωθούνται σε Αττική, αλλά και ανά την επικράτεια.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τελική διαχείριση είναι το ζητούμενο. Δυστυχώς, η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση απουσιάζει εντελώς από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς της χώρας μας, και εκτιμούμε ότι δεν είναι μόνο επίκαιρη, αλλά αποτελεί και επιτακτική ανάγκη και ευρέως αποδεκτό κοινωνικό αίτημα.

Ζητάμε λοιπόν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναθεώρηση των περιφερειακών σχεδιασμών για τη διαχείριση των αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των παραγόμενων απορριμμάτων, στο διαχωρισμό στην πηγή και στην κομποστοποίηση. Οποιαδήποτε συζήτηση για διαφορετικούς και επιπρόσθετους τρόπους διαχείρισης των υπολειμμάτων είναι δυνατόν να έπεται, αλλά σίγουρα όχι να προηγείται. Θεωρούμε πως μια δική σας παρέμβαση στο καυτό αυτό ζήτημα είναι απαραίτητη, ώστε να καταστεί σαφές προς όλους τους ενδιαφερόμενους (ΟΤΑ, επενδυτές, κοινωνία) ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν για τελική διαχείριση σε συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση του μέρους που επαναχρησιμοποιείται και ανακυκλώνεται. Μάλιστα, δεδομένου ότι η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής έχει ήδη δρομολογηθεί, θεωρούμε επιβεβλημένη τη δική σας παρέμβαση, ώστε αυτή η συγκυρία να αποτελέσει ευκαιρία για βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων και όχι θυσία στον βωμό πανάκριβων και περιβαλλοντικά ασύμβατων τεχνολογιών.

Σε καμία περίπτωση το ενδιαφέρον μας δεν εντοπίζεται στο «ποιος», αλλά στο «πώς» θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων, με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, την τοπική κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη και τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.

Με τιμή,

Φίλιππος Κυρκίτσος, Νίκος Χαραλαμπίδης, Βαγγέλης Κουκιάσας, Δημήτρης Καραβέλλας

Να σταματήσει το έγκλημα των σκουπιδιών στην Αττική

Αθήνα, Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης στη σύγχρονη ιστορία μας, και ενώ όλοι οι πολίτες καλούνται να μειώσουν και να περικόψουν, προωθείται με την πρόσφατη έκδοση των περιβαλλοντικών όρων η πιο ακριβή διεθνώς επιλογή για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, αυτή της βιοξήρανσης*, και αναγκαστικά και της συνοδού θερμικής επεξεργασίας*, που είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα...

Για το οξύ πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αττική και την Κερατέα

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010

Για άλλη μία φορά βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις για το θέμα των σκουπιδιών. Για άλλη μία φορά εμείς λέμε ότι το ερώτημα «Ναι ή Όχι στο ΧΥΤΑ Κερατέας» συνδέεται άμεσα: α) με τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ Αττικής) και β) με το μίγμα των τεχνολογιών που επιλέγονται. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επανακαθορισθούν συγκεκριμένα σημεία του ΠΕΣΔΑ Αττικής και των τεχνολογιών, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μακροπρόθεσμα, οικονομικά και χωρίς κοινωνικές αναταραχές. Αλλιώς, τη λύση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, που επιχειρείται να επιβληθεί με τα ΜΑΤ θα την πληρώσουμε πανάκριβα για δεκάδες χρόνια και οι μόνοι κερδισμένοι θα είναι οι μεγαλοεργολάβοι των σκουπιδιών. Συγκεκριμένα, για να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο, προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα, που μπορούν σχετικά εύκολα να υλοποιηθούν:

Προσθήκες στον ΠΕΣΔΑ Αττικής
•    Να υιοθετηθεί εθελοντικά για τους δημότες η οικιακή κομποστοποίηση.
•    Υποχρέωση χρήσης μηχανικών κομποστοποιητών από τους μεγάλους παραγωγούς οργανικών (στρατόπεδα, νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, μεγάλοι χώροι εστίασης).
•    Οι ΟΤΑ να μπορούν και μόνοι τους να κατασκευάσουν κάποια μονάδα διαχείρισης.
•    Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των οικιακών οργανικών με ξεχωριστό κάδο.
•    ΔσΠ του χαρτιού με ξεχωριστό κάδο.

Αναθεώρηση των τεχνολογιών
•    Να μη γίνει η ακριβή μονάδα της βιολογικής ξήρανσης στη Φυλή και έτσι απελευθερώνεται πολύτιμος χώρος για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
•    Αντί της βιολογικής ξήρανσης στη Φυλή να γίνει μία μεγάλη μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οικιακών οργανικών.
•    Η μονάδα της αναερόβιας χώνευσης επίσης δε χρειάζεται να γίνει.
•    Ομοίως, σε Κερατέα και Γραμματικό αντί να γίνει από μία μονάδα βιολογικής ξήρανσης, να γίνει από μία μονάδα προδιαλογής – κομποστοποίησης (προδιαλεγμένων οργανικών).
•    Η υλοποίηση των παραπάνω καθιστούν μη αναγκαία οποιαδήποτε μονάδα θερμικής επεξεργασίας (καύσης, πυρόλυσης ή αεριοποίησης).

Με τις παραπάνω αλλαγές το κόστος τελικής διαχείρισης και διάθεσης από τα 180 €/t, που θα είναι στην περίπτωση της πρότασης ΕΣΔΚΝΑ, θα διαμορφωθεί στα 70 €/t σύμφωνα με την «Πράσινη Πρόταση*» των 4 ΜΚΟ. Άραγε, εν μέσω της τεράστιας οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, δεν ενδιαφέρονται αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για το τεράστιο κόστος που θα πληρώσουν οι δημότες;

Σε σχέση με το ΧΥΤΑ Κερατέας
Για το εάν πρέπει να γίνει ο ΧΥΤΑ Κερατέας ή όχι, θα πρέπει να δούμε τα εξής:

•    Όλοι φταίνε αλλά ένας την πληρώνει.
•    Οι επίσημες δηλώσεις για ποσότητες στο ΧΥΤΑ Κερατέας δε γίνονται πιστευτές, αφού δεν αυξάνεται σημαντικά η ζωή του ΧΥΤΑ Φυλής και θα γίνει ότι έγινε στα Άνω Λιόσια, όπου η επίσημη αδειοδότηση ήταν αρχικά για 500 τόνους ημερησίως και σήμερα πηγαίνουν 6.500 τόνοι ημερησίως.
•    Και να γίνει ο ΧΥΤΑ Κερατέας, δε λύνουμε το πρόβλημα της Αττικής. Απλά αυξάνεται η ζωή του ΧΥΤΑ Φυλής για λίγους μήνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η ΟΕΑ προτείνει την παρακάτω δεσμευτική πρόταση προς όλους:
«Να προταθεί στην Κερατέα και σε όλους τους γύρω ΟΤΑ, να δεσμευτούν με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων στην εξής συμφωνία: Να μη γίνει ο ΧΥΤΑ Κερατέας και να γίνει στην περιοχή του ΧΥΤΑ (ή στην ευρύτερη περιοχή, εάν ο χώρος είναι σημαντικός αρχαιολογικά) μια μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οικιακών οργανικών δυναμικότητας 1.000-1.500 τόνων ημερησίως και ένα ΚΔΑΥ δυναμικότητας περίπου 700 τόνων ημερησίως. Τα υπολείμματα από τις δύο μονάδες θα πηγαίνουν στη Φυλή».

Τα οφέλη της παραπάνω πρότασης είναι ότι: α) Για όλη την Αττική δρομολογούμε την οικονομικότερη δυνατή επιλογή με 70 €/t αντί των 180 €/t και ταυτόχρονα παρατείνεται σημαντικά η ζωή του ΧΥΤΑ Φυλής, και β) Για την Νοτιοανατολική Αττική δρομολογούμε την οριστική λύση της διαχείρισης των απορριμμάτων και δημιουργούμε δύο μονάδες, σαφώς χαμηλής όχλησης, στη θέση του ΧΥΤΑ, που ενδεχομένως μπορεί να έχει και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες, που οφείλουν η επίσημη πολιτεία αλλά και η τοπική κοινωνία να τις εξετάσουν με προσοχή. Αλλιώς, πολύ φοβόμαστε ότι είτε τα αδιέξοδα θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια ακόμη με απίστευτες αρνητικές συνέπειες και με τεράστια πρόστιμα είτε η «λύση» θα επιβληθεί με τα ΜΑΤ και μετά θα την πληρώνουμε για πολλά χρόνια με 180 €/t. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια πρέπει να αποφασίσουμε τώρα.

Ας κάνουμε όλοι την υπέρβαση για να δοθεί άμεσα οριστική λύση στο πρόβλημα.


Για περισσότερες πληροφορίες: Φίλιππος Κυρκίτσος Πρόεδρος της ΟΕΑ τηλ. 693-6140795

*Επισυνάπτεται και ένα αναλυτικό κείμενο για το περιεχόμενο της «Πράσινης Πρότασης» και τη χρέωση των ΟΤΑ της Αττικής για τα διάφορα σενάρια που μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση και τεκμηρίωση των προτάσεων της ΟΕΑ.

 

Διαβάστε περισσότερα...

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr