Η πιο οικονομική και αξιόπιστη λύση για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική


Αθήνα, Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012

Πρόληψη – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση
Η πιο οικονομική και αξιόπιστη λύση
για τη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική

Η Πράσινη Πρόταση, μια αξιόπιστη και οικονομική διέξοδο στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική παρουσιάζεται σήμερα από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και τη Greenpeace. Η κοινή πρόταση των περιβαλλοντικών οργανώσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ) και έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής και των προτάσεων που έχουν καταθέσει στο παρελθόν για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τα συγκριτικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του προτεινόμενου Περιφερειακού Σχεδιασμού είναι σημαντικά, ιδίως σε μια περίοδο τεράστιας οικονομικής στενότητας, τόσο για το δημόσιο και τους ΟΤΑ, όσο για τους πολίτες, που – τελικά – θα κληθούν να πληρώσουν τις όποιες κεντρικές επιλογές.

Διαβάστε περισσότερα...

Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων: Εναρμόνιση ή εκτροπή από την Κοινοτική νομοθεσία και το δημόσιο συμφέρον;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων: Εναρμόνιση ή εκτροπή από την Κοινοτική νομοθεσία και το δημόσιο συμφέρον;

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2012


Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την εναρμόνιση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία 98/2008/ΕΚ αποτελεί κατάφωρη εκτροπή από τους στόχους της Οδηγίας, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, Δίκτυο Μεσόγειος SOS και WWF Ελλάς.

Η σημαντικότερη αλλαγή, που φέρνει η Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 98/2008, είναι η υποχρέωση για χωριστή συλλογή υλικών στην πηγή, ώστε να επιτευχθεί η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών κατά 50% μέχρι το 2020. Τόσο απλά.

Διαβάστε περισσότερα...

Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Καταλοίπων και Αποβλήτων με βάση τον Κύκλο – Ζωής

Το πρόβλημα

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των οργανικών υγρών αποβλήτων που παράγονται παγκοσμίως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 200.000 τόνοι πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων, η διαχείριση των οποίων δεν είναι πάντα περιβαλλοντικά βέλτιστη. Οι υφιστάμενες χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαχείρισης είναι οι εξής:

  1. Συλλογή, προ-επεξεργασία (σε βιομηχανίες, λιμάνια κ.α.), απόρριψη της υδάτινης φάσης και επαναδιύλιση της ελαιώδους μορφής
  2. Ανάμειξη με υπολείμματα ξυλείας για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου χαμηλής θερμογόνου δύναμης και χρήσης στην τσιμεντοβιομηχανία.
  3. Διασυνοριακή αποστολή και διαχείριση.

Τα πετρελαιοειδή απόβλητα και κατάλοιπα συχνά αναμειγνύονται με Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) επηρεάζοντας αρνητικά την ποιοτική αναγέννηση και των 2 ρευμάτων οργανικών αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα...

Για τα έργα διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΚ) -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2011

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Δεδομένου ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον κυκλώνα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης της ιστορίας της με τεράστιες και οδυνηρές συνέπειες -άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες-, επιβάλλεται η επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων να στοχεύει καθοριστικά στο μικρότερο δυνατό κόστος και στη μεγαλύτερη συναίνεση της κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με τη μεγιστοποίηση της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) των Αποβλήτων. Άρα τα έργα Διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική και αλλού, θα πρέπει να υιοθετήσουν σαφέστατα τη Διαλογή στη Πηγή, όπως άλλωστε προβλέπεται και από την οδηγία 98/2008.

Διαβάστε περισσότερα...

Η κρίση μας ξεπερνά. Άμεση αναπροσαρμογή του ΠΕΣΔΑ Αττικής στα νέα δεδομένα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2011

Η οικονομική κρίση μειώνει συνεχώς τα παραγόμενα απορρίμματα

Πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένο ότι η οικονομική κρίση αλλάζει ριζικά το τοπίο στην διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας. Η μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό της ύφεσης και οι μέχρι τώρα μετρήσεις του ΕΣΔΚΝΑ δείχνουν ότι το 2010 η μείωση ήταν περίπου 4%, ενώ το 2011 μπορεί να φθάσει και σε διψήφιο ποσοστό. Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση θα μας επηρεάζει για πολλά ακόμη χρόνια, θα έχει ως αποτέλεσμα μία σημαντική χρονική υστέρηση στην παραγωγή απορριμμάτων κατά τουλάχιστον μια 15ετία, δηλαδή οι παραγόμενες ποσότητες του 2010 θα ξαναπαραχθούν στην Αττική μετά το 2025.

Διαβάστε περισσότερα...

© 2021 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr