Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών είναι ο θεμέλιος λίθος για την αλλαγή νοοτροπίας του κοινωνικού συνόλου για οποιοδήποτε θέμα. Για αυτό το λόγο η ΟΕΑ έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιβαλλοντική ενημέρωση.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούμε σε συνεργασία με τα σχολεία στοχεύουν στην κατανόηση ενός πολυδιάστατου περιβαλλοντικού προβλήματος με πλήθος αρνητικών επιπτώσεων για τη φύση και την υγεία. Το πρόβλημα αυτό αφορά τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να αποτελεί κεντρικό άξονα για τη διεθνή και ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, παρουσιάζουμε τα προβλήματα, αλλά και τις λύσεις, μέσω δυναμικού διαλόγου με τα παιδιά.

Οι δράσεις μας στα πλαίσια προγραμμάτων χαρακτηρίζονται από την προαγωγή σε υψηλές θέσεις στην αντίληψη των μαθητών - ανεξαρτήτως τάξης φοίτησης, φύλου, και κοινωνικού υπόβαθρου - των εννοιών της πρόληψης παραγωγής, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Η ΟΕΑ υλοποιεί τρία εκπαιδευτικά προγράμματα: «Ανακύκλωση χαρτιού», «Κομποστοποίηση οργανικών υλικών» και «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση Υλικών». Επιλέξτε τα από το μενού για να μάθετε λεπτομέρειες.Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr