Στις λάμπες ανήκουν όλα τα είδη φωτιστικών, με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται  σε παρακάτω άρθρο. Τα υλικά αυτά συλλέγονται ξεχωριστά, διότι από τα υλικά τους προκύπτουν μέταλλα σιδηρούχα, χαλκός, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό κ.λπ. τα οποία ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα προϊόντα ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν προωθούνται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες για την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Το σύλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τους λαμπτήρες είναι η "Φωτοκύκλωση Α.Ε." και η "Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.".

Ανακύκλωση λαπτήρων

Τα ανακυκλώσιμα είδη είναι τα παρακάτω:

  • Φωτιστικά
  • Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού.
  • Λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων.
  • Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων.
  • Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης.

Διαβάστε περισσότερα...Προγράμματα

© 2023 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr