Ασφαλές περιβάλλον για τους πρόσφυγες, καλύτερη ζωή για όλους


Θέση 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προσφυγική κρίση

 

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο νοιαζόμαστε για τα κοινά. Στη δουλειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος ο άνθρωπος κατέχει πάντα κεντρική θέση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανώσεις μας δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι παρατηρητές στην κρίση που τώρα εξελίσσεται με τους δεκάδες χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους που βρίσκονται σε απελπιστική θέση στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πράσινη Πρόταση ΠΕΣΔΑ Αττικής

Η παρούσα Πράσινη Πρόταση έρχεται να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο που συντελείται τα
τελευταία χρόνια στην Αττική, αλλά και στην Ελλάδα, σχετικά με το εάν είναι βιώσιμη και ρεαλιστική
η διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο των οικολογικών
οργανώσεων, όσο και πολιτικών φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η απάντηση
σε αυτό το ερώτημα είναι θετική και αποδεικνύεται από την ολοκληρωμένη πρόταση για «Πράσινη
Διαχείριση Απορριμμάτων», που εκπονήθηκε για την Κρήτη, αλλά και από την παρούσα Πράσινη
Πρόταση για την Αττική.
Η παρούσα πρόταση έρχεται να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν στις μέχρι σήμερα πιο
πρόσφατες προσεγγίσεις για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική,
και να καταθέσει πολλά νέα δεδομένα, που δεν έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΣΔΑ


Φίλιππος Κυρκίτσος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Νίκος Χαραλαμπίδης Greenpeace
Βαγγέλης Κουκιάσας Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015

 

Οι παρακάτω θέσεις και απόψεις κατατίθενται στα πλαίσια του υπό διαβούλευση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με την πρόθεση να συμβάλλουν στην τελική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, καινοτόμου και κυρίως αποτελεσματικού ΕΣΔΑ. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από «κακούς», «μέτριους» ή «καλούς» ΕΣΔΑ, που δυστυχώς ΟΛΟΙ τους δεν κατάφεραν το αυτονόητο, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ. Άρα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την μέχρι σήμερα αρνητική εμπειρία και να δώσουμε στο νέο ΕΣΔΑ μεγάλη έμφαση στην ρεαλιστικότητα και αποτελεσματικότητα των στόχων και των μέτρων που θέτει, ώστε να ανατραπούν γρήγορα τα μέχρι σήμερα πολλά αρνητικά δεδομένα στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ).

Read more...

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής
Γραφείο Προέδρου
Τηλ: 213 2148317-8
Fax: 210 6777238
e-mail: esdkna @ otenet . gr
ΚΟΙΝ.: ΥΠΑΠΕΝ / Τμήμα Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΥΠΑΠΕΝ/Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΕΟΑΝ
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  www . ecorec . gr
Greenpeace
WWF
Δίκτυο Μεσόγειος SOS

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φίλιππος Κυρκίτσος,
Δρ. Περιβαλλοντολόγος
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Οι παρακάτω θέσεις και απόψεις κατατίθενται στα πλαίσια του υπό διαβούλευση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ Αττικής) με την πρόθεση να συμβάλλουν στην τελική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, καινοτόμου και κυρίως αποτελεσματικού ΠΕΣΔΑ.

Στο παρών κείμενο γίνεται σύντομη αναφορά σε βασικά θέματα του ΠΕΣΔΑ, διότι στο επισυναπτόμενο κείμενο [1] περιέχονται αναλυτικά οι βασικές θέσεις, προτάσεις και κριτική των οικολογικών οργανώσεων για το ΕΣΔΑ, και κατ’ αναλογία αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία και τον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Επίσης, στην Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει εκπονηθεί αναλυτικός και συγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ για την Αττική (Πράσινη Πρόταση για την Αττική – επισυνάπτεται [2]), όπου περιέχονται αιτιολογημένες και κοστολογημένες όλες οι προτάσεις και τα απαιτούμενα έργα, που θεωρούμε ότι χρειάζονται για την Αττική. Η Πράσινη Πρόταση, παρά το γεγονός ότι εκπονήθηκε στις αρχές του 2012 και έλαβε υπόψη της τα μέχρι τότε δεδομένα, «δυστυχώς» παραμένει κατά 95% επίκαιρη ακόμη και σήμερα.

Read more...

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr