ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής
Γραφείο Προέδρου
Τηλ: 213 2148317-8
Fax: 210 6777238
e-mail: esdkna @ otenet . gr
ΚΟΙΝ.: ΥΠΑΠΕΝ / Τμήμα Ανακύκλωσης & Εναλλακτικής Διαχείρισης
ΥΠΑΠΕΝ/Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΕΟΑΝ
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  www . ecorec . gr
Greenpeace
WWF
Δίκτυο Μεσόγειος SOS

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φίλιππος Κυρκίτσος,
Δρ. Περιβαλλοντολόγος
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Οι παρακάτω θέσεις και απόψεις κατατίθενται στα πλαίσια του υπό διαβούλευση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕΣΔΑ Αττικής) με την πρόθεση να συμβάλλουν στην τελική κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου, καινοτόμου και κυρίως αποτελεσματικού ΠΕΣΔΑ.

Στο παρών κείμενο γίνεται σύντομη αναφορά σε βασικά θέματα του ΠΕΣΔΑ, διότι στο επισυναπτόμενο κείμενο [1] περιέχονται αναλυτικά οι βασικές θέσεις, προτάσεις και κριτική των οικολογικών οργανώσεων για το ΕΣΔΑ, και κατ’ αναλογία αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία και τον ΠΕΣΔΑ Αττικής. Επίσης, στην Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης έχει εκπονηθεί αναλυτικός και συγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ για την Αττική (Πράσινη Πρόταση για την Αττική – επισυνάπτεται [2]), όπου περιέχονται αιτιολογημένες και κοστολογημένες όλες οι προτάσεις και τα απαιτούμενα έργα, που θεωρούμε ότι χρειάζονται για την Αττική. Η Πράσινη Πρόταση, παρά το γεγονός ότι εκπονήθηκε στις αρχές του 2012 και έλαβε υπόψη της τα μέχρι τότε δεδομένα, «δυστυχώς» παραμένει κατά 95% επίκαιρη ακόμη και σήμερα.

Read more...

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Φίλιππος Κυρκίτσος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Νίκος Χαραλαμπίδης Greenpeace
Βαγγέλης Κουκιάσας Δίκτυο Μεσόγειος SOS

                                                                                                                     Αθήνα, 11 Ιουνίου 2015


Οι παρακάτω θέσεις και απόψεις κατατίθενται στα πλαίσια του υπό διαβούλευση Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με την πρόθεση να συμβάλλουν στην τελική κατάρτιση ενός
ολοκληρωμένου, καινοτόμου και κυρίως αποτελεσματικού ΕΣΔΑ. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει
ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από «κακούς», «μέτριους» ή «καλούς» ΕΣΔΑ, που δυστυχώς ΟΛΟΙ τους
δεν κατάφεραν το αυτονόητο, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ. Άρα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την μέχρι
σήμερα αρνητική εμπειρία και να δώσουμε στο νέο ΕΣΔΑ μεγάλη έμφαση στην ρεαλιστικότητα και
αποτελεσματικότητα των στόχων και των μέτρων που θέτει, ώστε να ανατραπούν γρήγορα τα
μέχρι σήμερα πολλά αρνητικά δεδομένα στην Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ).

Read more...

Reject Authorisation Of Hazardous DEHP In Pvc Plastic

EUROPEAN AND INTERNATIONAL CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS ASK COMMISSION TO REJECT
AUTHORISATION OF HAZARDOUS DEHP IN PVC PLASTIC

By early 2015, the Commission must decide whether or not to grant authorisation for the continued use of the plasticizer DEHP in PVC plastic (for both raw and recycled)  articles in Europe [1] many of which end up in consumer products. This follows the delivery of opinions on this substance by ECHA's Risk Assessment Committee (RAC) and  Socio-Economic Committee (SEAC).

We, the undersigned human health and environment public interest groups, strongly oppose any authorisation for the use of DEHP in  PVC articles for the following reasons:

Download the full announcement

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

20-21 Νοεμβρίου 2014, «Τεχνόπολις», Πειραιώς 100, Γκάζι

http://seforum.gr/

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2014 (http://seweek.gr). Θα διεξαχθούν συζητήσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, συναντήσεις γνωριμίας και δικτύωσης στα θέματα:

  • Η ανάπτυξη της κοινωνικής συνεργατικής οικονομίας και ο ρόλος της στην τοπική οικονομία
  • Δυνατότητες συνεργασίας των κοινωνικών – συνεταιριστικών επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
  • Συνεργασία Δήμων – κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στο τομέα του περιβάλλοντος και της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης
  • Βιώσιμες δημόσιες προμήθειες: Ευρωπαϊκή νομοθεσία και καλές πρακτικές
  • Εργαλεία και μέθοδοι για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου
  • Οι προοπτικές των ενεργειακών συνεταιρισμών στην Ελλάδα
  • Δυνατότητες συμμετοχής της νεολαίας στην προώθηση ενεργειακών συνεταιριστικών πρακτικών
  • Στρατηγικές, εργαλεία και παραδείγματα ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων γιακοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη
  • Νέα εργαλεία και μέθοδοι για τη χρηματοδότηση και τη βιώσιμη λειτουργία συνεργατικών επιχειρήσεων: Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο Συμμετέχοντας παράγουμε, μεταποιούμε, πουλάμε στο δικό μας δίκτυο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

© 2013 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, info@ecorec.gr