Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικών στερεών αποβλήτων στα παράλια της Τουρκίας στο Αιγαίο

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ΟΕΑ  σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων του Μαρμαρά (UMMR), την Τουρκική Εταιρεία Ανάκτησης – Ανακύκλωσης CEVKO και το Πανεπιστήμιο Sabanci με χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αναπτυξιακές Βοήθειες προς τρίτες χώρες (DAC – ΥΠΕΧΩΔΕ 2000-2001).

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην προσπάθεια σχεδιασμού και υλοποίησης μίας στρατηγικής βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Τουρκία μέσω της συλλογής και επεξεργασίας   στοιχείων για τη σημερινή κατάσταση καθώς και της διαμόρφωσης προτάσεων και πολιτικών που θα βοηθήσουν στην εναρμόνιση της τουρκικής πολιτικής με τη σχετική Ευρωπαϊκή. Μια τέτοια προσπάθεια δεν έχει ευεργετικά αποτελέσματα μόνο για την Τουρκική κοινωνία και το περιβάλλον της γειτονικής χώρας, αλλά και για το περιβάλλον της δικής μας χώρας (καθώς τα απόβλητα δε γνωρίζουν σύνορα, ιδιαίτερα στο Αιγαίο) καθώς και για τη γνωριμία και συνεργασία των δύο λαών μέσα από συγκεκριμένα θέματα και πάνω σε κοινά προβλήματα.

Στο πρόγραμμα διερευνήθηκαν προτεραιότητες, ιεραρχήσεις, τεχνικές και διαχειριστικές προς υιοθέτηση από την Τουρκία στη γεωγραφική ενότητα του προγράμματος, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για τα απόβλητα, ως μελλοντικό μέλος της Ε.Ε. Εξετάστηκε επίσης το κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μεταξύ των ελληνικών νησιών του Αιγαίου και των Τουρκικών παραλίων σε αμοιβαίως επωφελή βάση μέσα από την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων μεταξύ ΟΤΑ, κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, Πανεπιστημίων και ιδιωτικών φορέων.

Η παραγωγή φυλλαδίου, αφίσας και CD ROM, η παρουσίαση του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικών σελίδων των εμπλεκόμενων φορέων, η προβολή του στα ελληνικά και τουρκικά ΜΜΕ, καθώς και η πραγματοποίηση ημερίδας με σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και άλλων ενδιαφερομένων φορέων από την Τουρκία, αλλά και την Ελλάδα στο τέλος του προγράμματος θέσανε τις βάσεις για τη συνέχιση της δημιουργικής συνεργασίας που ξεκίνησε.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr