Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο

Το 2000 η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης  συνεργάστηκε με εταίρους (Υπουργείο Περιβάλλοντος, βιομηχανίες ανακύκλωσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κοινωνικοί φορείς) και συνέβαλε με εισηγήσεις και προτάσεις στην υλοποίηση του προγράμματος LIFE-Τρίτων Χωρών «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο».Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr