Εξελίξεις End-Of-Waste criteria

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για το πότε ο χαλκός, το χαρτί και το γυαλί φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και γίνονται απόβλητα πρόκειται να τεθούν από μια επιτροπή τον Μάιο, σύμφωνα με την Ε.Ε. Οι όροι θα διευκρινίζουν πότε ένα υλικό παύει να είναι απόβλητο και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως σκραπ ή ως προϊόν.

Τεχνικές προδιαγραφές για το χαλκό και το χαρτί είχαν δημοσιευθεί από το Joint Research Centre (JRC) της ΕΕ νωρίτερα το 2011, αλλά οι τελικές προτάσεις για τα γυαλί δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.

Read More

Μέσα στον επόμενο χρόνο αναμένονται προτάσεις για τα βιοδιασπώμενα απόβλητα καθώς και για τα πλαστικά.

Στις αρχές του 2012 αναμένονται επίσης συστάσεις σχετικά με το πότε θα θεωρούνται απόβλητα τα αδρανή υλικά και τα απόβλητα που προέρχονται από καύσιμα. Επιπλέον, το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Μελετών (Institute for Prospective Technological Studies) θα ολοκληρώσει τις εργασίες του σχετικά με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των κριτηρίων για το τέλος του κύκλου ζωής των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του JRCΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr