ΝΕΟΛΑΙΑ - Κριτική Στάση των Νέων Απέναντι στην Κατανάλωση

H OEA  ήταν συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κριτική Στάση των Νέων Απέναντι στην Κατανάλωση» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 5, του ευρωπαϊκού προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ, με την υποστήριξη της Ε.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.  Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr