Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης των αθίγγανων της Κορίνθου σχετικά με την ανακύκλωση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμμετείχε σε σύμπραξη για την υλοποίηση προγράμματος ΠΕΠ Πελοποννήσου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης των Αθίγγανων της Κορίνθου σχετικά με την Ανακύκλωση» στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικές πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης σε περιοχές ή και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας».Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr