Πρόγραμμα ενημέρωσης Πόρτα-Πόρτα στην Ελευσίνα

Το πρόγραμμα «Πόρτα-Πόρτα Ενημέρωση για την Ανακύκλωση στο Δήμο Ελευσίνας» πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Ελευσίνας σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και πρόκειται για μια πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Αρχικά διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο ενημερωτικού χαρακτήρα με σκοπό να απαντηθεί από έναν εκπρόσωπο κάθε νοικοκυριού. Πέρα από την ενημέρωση που πραγματοποιούνταν παράλληλα με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καταγράφονταν και οι συνήθειες του νοικοκυριού. Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της ΟΕΑ και του Δήμου, μοιράζανε ένα φυλλάδιο με αναλυτικές πληροφορίες για το σωστό τρόπο διαχείρισης κάθε υλικού που προκύπτει στο νοικοκυριό.

Οι επισκέψεις στα νοικοκυριά πραγματοποιούνταν από τις 9:30 πμ έως τις 2:00 μμ και από τις 6 μμ έως τις 9:00 μμ. Σε περίπτωση που δεν βρίσκονταν κανένας από τους εκπρόσωπους του νοικοκυριού, οι συνεργάτες σημείωναν τα στοιχεία του νοικοκυριού ως εκκρεμότητα (διεύθυνση, όνομα) και περνούσαν μια δεύτερη φορά.

Η ενημέρωση ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και μέχρι τον Αύγουστο του 2009 οι συνεργάτες τις ΟΕΑ κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με 7.218 νοικοκυριά – επιχειρήσεις, δηλαδή με το 72,18% του συνόλου. Από τα 10.000 νοικοκυριά – επιχειρήσεις που υπάρχουν συνολικά στο Δήμο Ελευσίνας, 6.119 νοικοκυριά δέχτηκαν να ενημερωθούν, 661 επιχειρήσεις  δέχτηκαν να ενημερωθούν και 438 νοικοκυριά ή επιχειρήσεις αρνήθηκαν να ενημερωθούν. Οι συνεργάτες της ΟΕΑ δεν κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με όλα τα νοικοκυριά-επιχειρήσεις για δύο λόγους. Αφενός, υπήρξαν νοικοκυριά στα οποία μετά από πραγματοποίηση δύο επισκέψεων δεν βρέθηκε κάτοικος, αφετέρου υπήρχαν κατοικίες εγκαταλελειμμένες.

Τα παραπάνω περιγράφονται σχηματικά στο ακόλουθο διάγραμμα

Σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης πόρτα-πόρτα η προσέγγιση και ενημέρωση περισσότερου από το 70% των νοικοκυριών θεωρείται ένας ιδιαίτερα υψηλός στόχος δεδομένου ότι αρκετοί άνθρωποι εργάζονται και λείπουν αρκετές ώρες από το σπίτι τους αλλά κι επειδή ορισμένα σπίτια λειτουργούν ως δεύτερες κατοικίες και πιθανό να μην κατοικούνται την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος. Η ΟΕΑ, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία σε δράσεις κι εκστρατείες ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης κατάφερε να υλοποιήσει το πρόγραμμα σε ποσοστό 72,18%.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr