Ημερίδα για εκπαιδευτικούς στα Τρίκαλα

Στις 10 Μαρτίου, η ΔΕΚΑ Τρικάλων, με τη συνεργασία των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων και στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος «WASMAN», υλοποίησε ημερίδα με τίτλο τη «Μείωση Οικιακών Οργανικών Αποβλήτων - Κομποστοποίηση».

Μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με την διανομή ειδικών κάδων σε ενδιαφερόμενους πολίτες, η ΔΕΚΑ Τρικάλων,  θέλησε να ενημερώσει και τους εκπαιδευτικούς. Βασικός στόχος ήταν να ενημερωθούν πληρέστερα για το θέμα, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και γενικότερα όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, για τα οφέλη της αξιοποίησης οργανικών υλικών, μέσω της κομποστοποίησης και της μετατροπής τους σε φυσικό λίπασμα, αλλά και γενικότερα για τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον από τη μείωση αυτών των απορριμμάτων.

Read More

Η ημερίδα αποτελείτο από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις σχετικές με θέματα διαχείρισης αποβλήτων και κομποστοποίησης, ενώ στο δεύτερο διεξήχθησαν βιωματικά εργαστήρια, κατά το οποίο οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και κατασκεύασαν ένα μικρό οικιακό κομποστοποιητή. Τα εργαστήρια αλλά και ορισμένες από τις εισηγήσεις, έγιναν από εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Δραπετσώνας, που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία από τη διεξαγωγή ανάλογων δραστηριοτήτων. Στο χώρο της ημερίδας υπήρχε επίσης και μια μικρή έκθεση μέσων και προϊόντων κομποστοποίησης.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr