Η σήμανση μετράει! Τι περιέχει το κομπόστ και το φαγητό σου;

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η σήμανση των βιολογικών λιπασμάτων, γνωστών και ως «Υλικά Βιολογικών Εισροών»1  (ΥΒΕ), είναι υποχρεωτική στην Πολιτεία της Καλιφόρνια. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει σαφής διαχωρισμός των λιπασμάτων που περιέχουν χημικά και η Παρασκευή, καθώς και ο έλεγχός τους θα διεξάγεται από φορείς που ασχολούνται με πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Ο νόμος αυτός δημιουργήθηκε από το Τμήμα Τροφίμων & Γεωργίας της Καλιφόρνια (CDFA)2.
Ο νόμος αυτός δίνει το δικαίωμα στο CDFA να:

  • Απαιτεί καταγραφή των ΥΒΕ, συμπεριλαμβανομένου και του κομπόστ
  • Απαιτεί επιθεώρηση των μονάδων λιπασματοποίησης, καθώς και των αρχείων τους
  • Επιβάλει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Η σήμανση θα είναι πολύ χρήσιμη για τους καταναλωτές, επειδή θα παρέχει πληροφορίες για το περιεχόμενο, οδηγίες χρήσης, καθώς επίσης και πληροφορίες για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες ή άλλες πιστοποιημένα βιολογικές δραστηριότητες, όπως υποστήριξε ο καθηγητής εδαφολογίας Stephen Andrews του πανεπιστημίου UC Berkeley της Καλιφόρνια.

Read More

Η ειρωνεία στην περίπτωση αυτή, αναφέρει ο καθηγητής Stephen Andrews, είναι ότι, ενώ τώρα οι καταναλωτές μπορούν να είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο του λιπάσματος που αγοράζουν και να γνωρίζουν αν είναι 100% ή όχι, δεν ισχύει το ίδιο και για τα τρόφιμα που αγοράζουν. Στη συσκευασία τροφίμων, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η περιεκτικότητα σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Η σήμανση στα τρόφιμα που περιέχουν ΓΤΟ είναι ζήτημα ενημερωμένης επιλογής, όπως και η επιλογή του κομπόστ που χρησιμοποιεί κάποιος για να καλλιεργεί βιολογικά στον κήπο του, λέει ο Andrews. Το αν οι ΓΤΟ είναι ωφέλιμοι ή όχι, είναι ένα θέμα ανοιχτό, όπως και πρέπει να είναι, προς διαβούλευση. Το ζήτημα της σήμανσης παρ’ όλα αυτά όμως, δε θα έπρεπε να είναι.

1Organic Input Materials (OIMs)
2California Department of Food & Agriculture

Πηγή: www.huffingtonpost.comΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr