Πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο Θήρας

«Ο στόχος μας είναι να φθάσουμε τα κοινά απορρίμματα, που κανονικά θα κατέληγαν στη χωματερή, στο 10%» δήλωσε ο κύριος Λουκάς Μπελλώνιας, υπεύθυνος του δήμου Θήρας για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Η αρχή έγινε στις 2 Ιουνίου, που πραγματοποιήθηκε σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το κομπόστ και την παραγωγή του στους επιλεγμένους κατοίκους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 2 στάδια υλοποίησης. Στο πρώτο θα διατεθούν 100 κάδοι κομποστοποίησης στους δημότες που αιτήθηκαν και επιλέχθηκαν (συνολικά έγιναν 160 αιτήσεις). Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει το χειμώνα, αφού η πιλοτική εφαρμογή του πρώτου σταδίου εξελιχθεί ομαλά και υπάρξει αποτέλεσμα.

Read More

Το πρόγραμμα δεν αφήνεται στην τύχη του, συμπληρώνει ο κ. Μπελλώνιας. Η διαδικασία θα παρακολουθείται από ειδική επιτροπή, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κάδος χρησιμοποιείται σωστά, παράλληλα οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγια. Σε περίπτωση παρέκκλισης ο κάδος θα πηγαίνει σε άλλον ενδιαφερόμενο. Για το νησί, η κομποστοποίηση είναι πολύ σημαντική, γιατί θα βοηθήσει περαιτέρω τη γονιμότητα του εδάφους λόγω των εδαφοβελτιωτικών του ιδιοτήτων και θεωρείται μοναδικό φυσικό λίπασμα, με ότι αυτό συνεπάγεται. Με τη μείωση των σκουπιδιών επιτυγχάνεται άμεσο κέρδος για το δήμο, διότι μειώνεται το κόστος αποκομιδής (υπάλληλοι, δρομολόγια κ.τ.λ.), αλλά και ο όγκος που θα κατέληγε στη χωματερή. Ιδιαίτερη μνεία για τους 290 μπλε κάδους όπου έγινε συγκεκριμένος σχεδιασμός βάση στατιστικών αποκομιδής τους και μειώθηκαν πλέον τα δρομολόγια από πέντε σε δύο.

Στο δήμο Θήρας ανακυκλώνονται επίσης οι συσκευασίες, οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές συσκευές, οι λαμπτήρες και σύντομα τα μαγειρικά έλαια και τα ληγμένα φάρμακα σε συνεργασία με το ΙΦΕΤ.

του Νάσου Παπασταθάκη

πηγή: www.santorini.grΠρογράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr