RE:THINK PROJECT - ΞΑΝΑΣΚΕΨΟΥ

Απολογισμός προγράμματος κομποστοποίησης, στο Δήμο Καλαμάτας, 2011-2012

Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης από την ομάδα Re-Think project. Το πρόγραμμα αυτό περιελάμβανε την κατασκευή, την τοποθέτηση και την αρχική επιμέλεια δέκα συνοικιακών κομποστοποιητών στο δήμο της Καλαμάτας, όπως επίσης και ενημερωτικά εργαστήρια πάνω στην οικιακή και συνοικιακή κομποστοποίηση. Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της υπηρεσίας ανακύκλωσης του δήμου. Οι κομποστοποιητές έχουν τοποθετηθεί τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς χώρους πρασίνου (Πάρκο ΟΣΕ 2 κομποστοποιητές, Πλατεία Όθωνος, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, Πανεπιστήμιο, Οδός Φραντζή, Οδός Λακωνικής, Δυτική Παραλία, Κοινότητα Αλαγονίας, Δήμος Καρδαμύλης). 

Read More

Οι υπάρχοντες κομποστοποιητές κατασκευάζονται από ανακυκλωμένες ξύλινες παλέτες και έχουν χωρητικότητα ένα κυβικό μέτρο ο καθένας. Το συγκεκριμένο μοντέλο κομποστοποιητή είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες για κομποστοποίηση των οργανικών σκουπιδιών πολλών οικογενειών και ταυτόχρονα να παρέχει και ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον. Στην πρωτοβουλία αυτή δεν αρκεί μόνο η τοποθέτηση των κάδων κομποστοποίησης, αλλά κύριας σημασίας είναι η εμπλοκή των κατοίκων της πόλης, η ευαισθητοποίησή τους και η εκπαίδευσή τους πάνω στη διαδικασία της κομποστοποίησης. Μέσα από το πρόγραμμα κομποστοποίησης διοργανώθηκαν και διοργανώνονται εργαστήρια και εκδηλώσεις ενημέρωσης σε ομάδες πολιτών, συλλόγους, σχολεία και φορείς για την αξία της κομποστοποίησης αλλά και την πρακτική χρήση των κάδων. 

Κάθε συνοικιακός κομποστοποιητής που τοποθετείται υιοθετείται από μια ομάδα πολιτών ή φορέα. Η ομάδα αυτή σε συνεργασία με την ομάδα του Re-Think project αναλαμβάνει την επιμέλεια του κομποστοποιητή αλλά και την επικοινωνία του προγράμματος κομποστοποίησης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής τους. Η ίδια ομάδα κατοίκων ή φορέας παίρνει το τελικό παραγόμενο προϊόν του κομποστοποιητή, δηλαδή πλούσιο οργανικό λίπασμα και το χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της. Το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και έφερε ήδη ένα πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες, αφού ήδη στους πρώτους κομποστοποιητές δημιουργήθηκε πλούσιο οργανικό λίπασμα.

Το κόστος συνολικά του προγράμματος αυτού, το οποίο περιλαμβάνει κατασκευή, τοποθέτηση, επιμέλεια κομποστοποιητών και εκπαίδευση ομάδων και φορέων, κόστισε για το Δήμο Καλαμάτας 600 ευρώ + Φ.Π.Α. Έγινε προσπάθεια το κόστος όλου αυτού του εγχειρήματος να είναι ιδιαίτερα χαμηλό καθώς το όλο εγχείρημα είναι σαφέστατα μη κερδοσκοπικό και στηρίζεται από εθελοντές που έχουν ευαισθητοποιηθεί στην κομποστοποίηση. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι με θέληση, σωστό προγραμματισμό και με την ενεργό συμμετοχή των ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μπορεί να υπάρξει άρτιο αποτέλεσμα με χαμηλό κόστος, στοιχείο απαραίτητο στις δύσκολες περιόδους που διανύουμε.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με βάση τον προβληματισμό για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων στο δήμο Καλαμάτας και την ιδέα αξιοποίησης των οργανικών σκουπιδιών με τη μορφή φυσικού λιπάσματος ή αλλιώς κομπόστ. Είναι γνωστό στους εθελοντές ότι η κίνηση της συνοικιακής κομποστοποίησης είναι μια μερική λύση και δεν μπορεί να απαντήσει συνολικά στο πρόβλημα των σκουπιδιών στην πόλη. Παρόλα αυτά έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους πολίτες στη σωστή διαδικασία της κομποστοποίησης και να προωθήσει προτάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι πολίτες συχνά πλανώνται από τη σωρεία των λύσεων που προωθούνται σε σχέση για τη διαχείριση των σκουπιδιών και έτσι δεν μπορούν να διακρίνουν την κακόβουλη κερδοσκοπία που υποβόσκει από την πλευρά πολλών εταιρειών. Για την ομάδα Re-Think project η διαχείριση των σκουπιδιών οφείλει να είναι κυρίως δημόσια και δημοτική υπόθεση προς όφελος των πολιτών και ανταποδοτική προς αυτούς. Μέσα από το εγχείρημα αυτό προσπάθησαν να δώσουν ένα μήνυμα ορθής και ανέξοδης διαχείρισης των οργανικών σκουπιδιών. Έτσι ώστε ο κόσμος να εκπαιδευτεί και να μπορέσει να αποκτήσει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και ολοκληρωμένη άποψη για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σε αυτή τη διαδρομή για το πέρασμα σε μια πόλη αειφόρο και φιλική προς τους πολίτες της, η ομάδα Re-Think project καλεί όλο τον κόσμο να ενημερωθεί και να στηρίξει το εγχείρημα αυτό με την ενεργό συμμετοχή του. Το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε πέρσι αυτοοργανωμένα από την ομάδα του Re-Think και αγκαλιάστηκε από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και τους υπαλλήλους της. Καλούν και φέτος το Δήμο αλλά και τις επιμέρους υπηρεσίες του να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτό το πρόγραμμα πιο διευρυμένα για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη. Για την ομάδα Re-Think project η περσινή χρονιά ήταν ένα πετυχημένο πείραμα που τους ωθεί να συνεχίσουν πιο δυναμικά την προσπάθεια τους για τη συνοικιακή κομποστοποίηση και την κομποστοποίηση σε χώρους πρασίνου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε στο www.rethink-project.gr .Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr