Απάντηση του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ & Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, στην ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Όπως είναι γνωστό, κάλεσα από τη πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε διάλογο για τη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής.

 Δήλωσα πως είμαι υπέρ της διαφάνειας και του διαλόγου. Και το έκανα αμέσως πράξη με δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων, όλων των μελετών, όλων των προτάσεων.

 Ακόμα και οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής αναμεταδίδονται για πρώτη φορά, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιούνται, από το διαδίκτυο.

Read More

 Στη πρότασή μου για διάλογο πολλοί ανταποκρίθηκαν, κάποιοι άλλοι όμως κώφευσαν.

 Μεταξύ αυτών και η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Που, αφού πρώτα αρνήθηκε το διάλογο, τώρα έρχεται να διαμαρτυρηθεί ότι δεν συζητήσαμε!

 Και επιλέγει να εκτοξεύσει ύβρεις αντί επιχειρημάτων.

 Προσπερνώ τις ύβρεις, τα ψεύδη και τις συκοφαντίες και απαντώ επί της ουσίας των ισχυρισμών της.

 Έστω και τώρα ας ακουστούν τα επιχειρήματα κάθε πλευράς και οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Ας ακουστεί επιτέλους η αλήθεια.

 Η αλήθεια είναι ότι με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό που υλοποιούμε έχουν διαχρονικά συμφωνήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Διυπουργική Επιτροπή για τα απόβλητα, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ, ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό που επί χρόνια δεν γινόταν, όπως και πολλά άλλα στη χώρα μας, ήταν ότι κανείς δεν μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το σχεδιασμό. Εμείς υλοποιούμε το σχεδιασμό και γι’ αυτό ίσως δεχόμαστε επιθέσεις.

Η αλήθεια είναι ότι με τα 4 εργοστάσια που δημοπρατούνται σταματά η κατάφωρη αδικία που γίνεται επί τόσα χρόνια σε Λιόσια και Φυλή. Με τα 2 εργοστάσια σε Γραμματικό και Κερατέα επιτέλους κάθε περιοχή θα αναλάβει να διαχειριστεί τα απορρίμματά της.

Η αλήθεια είναι ότι με την κατασκευή των 2 εργοστασίων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής σταματά η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την αλόγιστη ταφή των απορριμμάτων. Πλέον θα θάβεται μόνο ένα μέρος, το υπόλειμμα της επεξεργασίας, ενώ η Αττική θα απαλλαγεί μια και καλή από την διαρκή αναζήτηση χώρων για την ταφή των απορριμμάτων.

Η αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες που έχει ακολουθήσει ο ΕΔΣΝΑ δεν είναι «εξπρές», ούτε «εν μια νυκτί». Αν είναι δυνατόν να θεωρούνται διαδικασίες εξπρές, διαδικασίες που αφορούν έναν Σχεδιασμό που ξεκίνησε το 2001, έγινε νόμος του κράτους το 2003, επικαιροποιήθηκε το 2006, τέθηκε σε ευρύτατη διαβούλευση από τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής το 2011. Ήρθε για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ από τον Ιανουάριο του 2012. Πόσα χρόνια θεωρεί η ΠΟΕ ΟΤΑ ότι είναι απαραίτητα για να ωριμάσει μια διαδικασία διαλόγου;

Η αλήθεια είναι ότι τα εργοστάσια έχουν χωροθετηθεί με το Ν. 3164/2003 με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο ΠΕΣΔΑ για την Αττική.

Η αλήθεια είναι ότι τα τεύχη δημοπράτησης των πάσης φύσεως έργων ακολουθούν πρότυπα τεύχη, όπως γίνεται σε όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Το περιεχόμενο και το αντικείμενο τους είναι αυτό που διαφέρει.

Η αλήθεια είναι ότι κάθε προκήρυξη κάθε έργου, κάθε δημόσιας αρχής υπογράφεται από τον πολιτικό ή διοικητικό της προϊστάμενο. Ποιός θα έπρεπε δηλαδή να υπογράψει τα τεύχη προκήρυξης των διαγωνισμών, αν όχι ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ;

Η αλήθεια είναι ότι αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι το κόστος για τον πολίτη να είναι το μικρότερο δυνατό. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται σημαντικοί πόροι του ΕΣΠΑ, προκειμένου τα έργα να μην επιβαρύνουν τους πολίτες, ενώ στα τεύχη δημοπράτησης ρητά αναφέρεται ότι βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι η οικονομικότερη λύση.

Η αλήθεια είναι ότι τα επιπλέον έσοδα που θα παράγονται από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας θα συμβάλλουν στη μείωση του τέλους εισόδου. Που σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος με την πρόληψη, τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση, την κατασκευή πράσινων σημείων, τη βελτίωση των υποδομών περισυλλογής θα συμβάλλουν στην οικονομικότερη λύση.

Η αλήθεια είναι ότι για τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων δεν απαιτείται Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός. Αυτός θα συνταχθεί για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, που θα εναρμονιστεί με τον Εθνικό Σχεδιασμό όταν αυτός ολοκληρωθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Η αλήθεια είναι ότι η υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει την ανάπτυξη πράσινων σημείων και συστημάτων διαλογής στην πηγή οργανικών και λοιπών αποβλήτω,ν τα οποία σήμερα στην συντριπτική τους πλειοψηφία καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. Και τούτο διότι τα υπό κατασκευή εργοστάσια θα έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, γεγονός που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την πρόβλεψη της οδηγίας 98/2008 που μιλά για δημιουργία Σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων για κάθε ρεύμα αποβλήτων. Παράλληλα στα τεύχη προβλέπεται και η κατασκευή των Μονάδων Κομποστοποίησης, μία σε κάθε ΟΕΔΑ.

Η αλήθεια είναι ότι τα εργοστάσια θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τις προσπάθειες για μείωση, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων. Και αυτό διότι οι προς επεξεργασία ποσότητες των απορριμμάτων θα είναι maximum της τάξης του 1,35 εκ. τόνων ετησίως. Επομένως, και με δεδομένο ότι η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στην Αττική κυμαίνεται περί τα 2 εκ. τόνους απορριμμάτων, για να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες της κρίσης, θα πρέπει να κάνουμε πρωταθλητισμό τόσο στην κομποστοποίηση, όσο και στην πρόληψη και στη μείωση και στην επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων.

Η αλήθεια είναι ότι από την κατασκευή των έργων με το νόμο περί ΣΔΙΤ ωφελείται και ο πολίτης και ο δημόσιος τομέας. Και αυτό γιατί το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα αναλάβουν οι ανάδοχοι των έργων και θα προέρχεται από κοινοτική χρηματοδότηση. Αποτελεί, επίσης, την τελευταία ευκαιρία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, αφού στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο δεν προβλέπονται χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομών στην Αττική.

Η αλήθεια είναι ότι με τη διαδικασία αυτή θα κατασκευαστούν νέες σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων χωρίς επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και στη συνέχεια κατά τη λειτουργία των έργων, τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια για την τοπική οικονομία και την πληττόμενη από πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας Περιφέρεια της Αττικής.

Η αλήθεια είναι ότι μέσω μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, το δημόσιο διατηρεί απολύτως το ρόλο του ως κύριος του έργου, ενώ δεν ιδιωτικοποιείται η διαχείριση απορριμμάτων. Ο ιδιώτης ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει ένα έργο, μια μακροχρόνια σύμβαση, με πολύ συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει το δημόσιο.

Η αλήθεια είναι ότι με τη μέθοδο του «Ανταγωνιστικού Διαλόγου» σε καμία περίπτωση δεν υποκαθίσταται και δεν πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων η συσσωρευμένη εμπειρία ετών των στελεχών του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Αντιθέτως δίνεται η δυνατότητα αυτή η εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες λύσεις από τους ενδιαφερομένους να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις προδιαγραφές και το είδος των τεχνολογιών που πρόκειται να εφαρμοστούν στα προς κατασκευή εργοστάσια.

Η αλήθεια είναι ότι στον «Ανταγωνιστικό Διάλογο», μέθοδο ευρύτατα διαδεδομένη στους «κουτόφραγκους», δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο και στον Ιδιώτη να επεξεργαστούν τις καλύτερες λύσεις στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο θα έχει η αναθέτουσα αρχή δηλαδή ο ΕΔΣΝΑ.

Η αλήθεια είναι ότι για τα κόστη που επικαλείται στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕ ΟΤΑ φάσκει και αντιφάσκει. Μιλούν για κόστος 4 δις €, ενώ ομολογούν σε άλλο σημείο πως το κόστος θα κυμανθεί μεταξύ 739 εκ και 932 εκ €. Το πρωτοφανές είναι πως υπολογίζουν αποπληρωμή του συνολικού κόστους σε ΕΝΑ (1) χρόνο και όχι σε ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑ (27) χρόνια, όπως είναι η αλήθεια.

Και, τέλος, η αλήθεια είναι ότι με τις συγκεκριμένες διαδικασίες η Αττική αποκτά νέες σύγχρονες υποδομές για τη διαχείριση των απορριμμάτων της, εφάμιλλες των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Ο δημόσιος χαρακτήρας διασφαλίζεται, οι εργαζόμενοι διατηρούν το ρόλο τους, ο ιδιώτης έχει πραγματικό κίνητρο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά το έργο, προστατεύεται το περιβάλλον και εν τέλει ο πολίτης έχει οικονομική ωφέλεια από αυτή την καλύτερη διαχείριση. Αυτοί που θίγονται είναι οι παντός είδους συντεχνίες.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η «μαφία των σκουπιδιών» έχει καθηλώσει επί 30 χρόνια τη διαχείρισή τους στην Αττική στην ταφή και μόνο, και αυτή με το ζόρι. Αποτέλεσμα αυτού είναι η χώρα μας να κατατάσσεται από την ΕΕ στην τελευταία θέση από πλευράς επιδόσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων και να επαπειλούμαστε με βαρύτατα πρόστιμα. Έχετε αντιληφθεί τι πρόστιμα θα πληρώσουμε στους «κουτόφραγκους», εάν δεν προχωρήσουμε στην κατασκευή των νέων υποδομών;

Μόλις τον τελευταίο χρόνο, με τη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, υπήρξε πρόοδος:

  • Δημοπρατήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου οι αποκαταστάσεις 11 ΧΑΔΑ στην Αττική.
  • Δημοπρατούνται τον επόμενο μήνα τα 4 εργοστάσια επεξεργασίας.
  • Δημοπρατείται στις 15 Ιανουαρίου η ασφαλής απομάκρυνση της τέφρας που παράγεται στον Αποτεφρωτήρα ΕΙΑ.
  • Μετά από συστηματική προσπάθεια επισκευάστηκαν και λειτουργούν τα μηχανήματα του Συνδέσμου στο κύτταρο ταφής.

Φαίνεται πως όλα αυτά ενόχλησαν κάποιους. Και, αντί να συμπαρασταθούν στη προσπάθεια που γίνεται, επιδίδονται σε συστηματική παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση της αλήθειας.

Τους απαντάμε ότι η αλήθεια δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από ανακοινώσεις, που μόνο σε εμπάθεια ή σε ηθελημένη άγνοια των νόμων μπορούν να αποδοθούν.

Τέλος, καλούμε την κυβέρνηση να μην κρύβεται και να πάρει θέση. Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής είναι μεγάλο ζήτημα και όλοι πρέπει να έχουν ξεκάθαρη και κρυστάλλινη τοποθέτηση.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή: www.esdkna.gr

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr