ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ.: 1598

 

 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική.

 

 

Επιβεβαιώνεται δυστυχώς, για μια ακόμη φορά η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με όσα έχει μέχρι σήμερα επισημάνει και καταγγείλει σε ότι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής:

1. Κυριολεκτικά «εν μια νυκτί» και με διαδικασίες-εξπρές η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης των τεσσάρων (4) εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων, χωρίς να θέσει το θέμα (παρά μόνο για «ενημέρωση») στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Read More

Καμιά ενημέρωση (πολύ περισσότερο λήψη συναίνεσης) δεν σκέφτηκε να κάνει στους Ο.Τ.Α. της Αττικής, στους οποίους θα μετακυλήσει το κόστος των αποφάσεών της και μάλιστα για 27 χρόνια!

2. Τα τεύχη δημοπράτησης δεν δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (γιατί άραγε;) αλλά ευθέως αναφέρεται στα Δελτία Τύπου (που καθημερινά σχεδόν αποστέλλει ο «λαλίστατος» κ. Γιάννης Σγουρός) ότι αποτελούν απλή αντιγραφή των αντίστοιχων άλλων περιοχών της χώρας (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Ηλεία, Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία).

 Λες και έκαναν εκεί «σωστό» μοντέλο και φοβούνται μην χάσουν το «καλούπι». Λες και κάθε περιοχή της Ελλάδας είναι ίδια με την άλλη.

Αγνοώντας ότι η Αττική συγκεντρώνει τον μισό πληθυσμό της Ελλάδας, έχει τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση (σε έδαφος, ύδατα, αέρα) και παράγει περισσότερο από το 60% των απορριμμάτων της χώρας, συνεπώς απαιτεί μια διαφορετική αντιμετώπιση που όχι μόνο θα λαμβάνει υπόψιν της τη οικονομική κρίση, αλλά ταυτόχρονα θα σέβεται τους πολίτες και θα μειώνει τα περιβαλλοντικά κόστη.

3. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (και ο προγενέστερος Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα σε σύνταξη και έγκριση Στρατηγικού Περιβαλλοντικού Σχεδίου για την υφιστάμενη Ο.Ε.Δ.Α. αλλά και τις προς δημιουργία και δεν έχει θέσει στα πλαίσια της ως άνω απόφασης περιβαλλοντικές προδιαγραφές (!).

 
4. Ενώ για τα δύο (2) εργοστάσια της Δυτικής Αττικής αναγράφεται η περιοχή που αποφασίζεται να κατασκευαστούν (Άνω Λιόσια, Φυλή) για τα δύο εργοστάσια της Ανατολικής Αττικής αναφέρεται γενικότερα «Βορειανατολική Αττική» και «Νοτιανατολική Αττική» και διατυπώνεται ότι για την Κερατέα θα γίνει επιτροπή χωροθέτησης. Δηλαδή, γίνονται διαγωνισμοί για την κατασκευή εργοστασίων που δεν έχουν χωροθετηθεί !

Δημοπρατούνται, στη Δυτική Αττική δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας (Ε.Μ.Α. δυναμικότητας 700.000 τόνοι/έτος και Ε.Μ.Α. δυναμικότητας 400.000 τόνοι/έτος)  σε περιοχή (Ζώνη Α) απολύτου προστασίας και αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος του  Όρους  Αιγάλεω (βλ. άρθρο 21 του Ν.2742/1999) όπου επιτρέπονται μόνο χρήσεις ήπιας οικολογικής αναψυχής. Παραβιάζεται, έτσι, και η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.1650/1986, που ορίζει ότι «1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται με τρόπο ώστε: ...β) να μην προκαλείται υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον ..»

 5. Η απόφαση της δημοπράτησης των τεσσάρων (4) εργοστασίων δεν λαμβάνει ούτε κατ΄ ελάχιστον υπόψιν της τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Αττικής, ως οφείλει, βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το Νόμο, συντάσσονται και εγκρίνονται Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε Περιφέρειας, τα οποία συνθέτουν το Εθνικό Σχέδιο.

Στον ισχύοντα ΠΕ.Σ.Δ.Α. περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την ανακύκλωση και προβλέπονται «πράσινα σημεία». Κάτι τέτοιο, το οποίο έχει αμελητέο κόστος, «δεν σκέφτηκε» να το αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Στον ισχύοντα ΠΕ.Σ.Δ.Α. προβλέπεται με σαφήνεια η κομποστοποίηση και υπάρχουν αναλυτικές μελέτες και αποφάσεις για τη δημιουργία τριών (3) εργοστασίων κομποστοποίησης στις τρείς (3) ΟΕΔΑ (δυναμικότητας 80, 40 και 40 χιλιάδων τόνων). Και αυτό «δεν σκέφτηκε» να το αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Αντιθέτως, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αντί να εφαρμόσει τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. και να δημοπρατήσει και τα εργοστάσια κομποστοποίησης, αποφάσισε ότι «κατά τη διάρκεια του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού υλικού».

Στον ισχύοντα ΠΕ.Σ.Δ.Α. αναφέρεται με σαφήνεια η μέθοδος επεξεργασίας, αλλά η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. «σκέφτηκε» πως «όλα τα υπόλοιπα και κυρίως η μέθοδος επεξεργασίας των απορριμμάτων θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου που θα είναι κομβική για τη διαμόρφωση των οριστικών τευχών δημοπράτησης για τη β΄ φάση του διαγωνισμού».

 6. Οι περιλήψεις των τευχών δεν κάνουν μνεία των υποχρεώσεων της χώρας (α) για την ταχύτατη μείωση της ποσότητας του ρεύματος των σύμμεικτων αποβλήτων που απορρίπτουν τα νοικοκυριά (β) για την υποχρέωση χωριστής συλλογής ικανού τμήματος των οργανικών αποβλήτων.

Δεν παίρνουν, επίσης, υπόψη τους την Ανακοίνωση της Επιτροπής (20-9-2011) «Χάρτης Πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων Ευρώπη». Σύμφωνα με αυτόν: «Εάν θέλουμε όντως να καταστούν τα απόβλητα πόρος που ανατροφοδοτεί την οικονομία ως πρώτη ύλη, τότε πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση». Σε άλλο σημείο του «Χάρτη» τίθενται ως «ορόσημο με χρονικό ορίζοντα το 2020» στόχοι όπως:

  • «Η ανάκτηση ενέργειας περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα υλικά».
  • «Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων συνιστούν οικονομικά ελκυστικές επιλογές για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, λόγω της ευρέως διαδεδομένης διαλογής αποβλήτων και της ανάπτυξης λειτουργικών αγορών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες».

Oι παραπάνω  τρείς παράγοντες θα μειώσουν στο επόμενο διάστημα την ποσότητα των σύμμεικτων αποβλήτων, άρα και την αναγκαία δυναμικότητα των τεσσάρων (4) δημοπρατούμενων μονάδων και θα παρεμβάλλουν προσκόμματα, ανυπέρβλητα ίσως, στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη ματαίωση της διαδικασίας, ενώ συρρικνώνεται τάχιστα ο εναπομένων ωφέλιμος χρόνος λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής.

7. Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. οφείλει να αναθεωρείται ανά πενταετία (και ο τελευταίος είναι του 2006!) ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές που επέρχονται. Ωστόσο, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. «σκέφτηκε» «να μη χάσει την ευκαιρία» και να προχωρήσει σε εκχώρηση της εκμετάλλευσης για περίπου 27 χρόνια γιατί «τώρα είναι η ευκαιρία να δώσουμε λύση με ορίζοντα 25ετίας σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Αττική».

 8. Η οικονομική κρίση έχει μειώσει τις ποσότητες των απορριμμάτων που παράγει η Αττική και απαιτείται επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε υποδομές (σε συσχετισμό με την προτεραιότητα της ανακύκλωσης) στα πλαίσια αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Για αυτή την απαιτούμενη αναθεώρηση «δεν σκέφτηκε» τίποτα η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. «δεν σκέφτηκε» να προχωρήσει σε αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α., παρότι η ίδια διαπιστώνει ουσιώδεις αλλαγές σε ότι έχει να κάνει με τα απορρίμματα της Αττικής: Στη συνεδρίασή του το Δ.Σ. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (όπως πληροφορούμαστε από άλλο Δελτίο Τύπου του «λαλίστατου» κ. Γιάννη Σγουρού) «για το 2013 αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης τιμής, δηλαδή 45,00 € ανά τόνο απορρίμματος, γεγονός που σε συνάρτηση με τη μείωση του όγκου των εισερχομένων απορριμμάτων, οδηγεί σε μείωση του συνόλου της εισφοράς των Δήμων για το 2013 σε ποσοστό της τάξης του 14%». Εφόσον υπάρχει αυτή η μεγάλη μείωση των απορριμμάτων (που οφείλεται, όπως έχουμε επισημάνει και σε παλιότερη ανακοίνωσή μας), γιατί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. βγάζει σε διαγωνισμό τέσσερα (4) εργοστάσια συνολικής δυναμικότητας 1,35 εκατομμυρίων τόνων; Είναι αυτή η απόφαση σύμφωνη με την πανθομολογούμενη ανάγκη μείωσης των περιττών εξόδων και της περιστολής των δαπανών του Δημόσιου τομέα;

Ή μήπως πιστεύουν ότι θα γίνουν τέσσερα (4) εργοστάσια με κοινοτική επιχορήγηση και οι «κουτόφραγκοι» δεν θα καταλάβουν την «τρίπλα» και δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στο μέλλον;

Εξάλλου, σύμφωνα και με τις καταγγελίες που έχει κάνει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. περί μεταφοράς απορριμμάτων από την Πελοπόννησο στην Αττική, αναρωτιόμαστε εάν οι αναφερόμενες ποσότητες  υποκρύπτουν ότι ανοίγει κερκόπορτα για τη διάθεση των απορριμμάτων και άλλων Περιφερειών (πλην της Αττικής) στους Χ.Υ.Τ.Α./Χ.Υ.Τ.Υ. της Αττικής.  

9. Την ίδια ώρα που η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αποφασίζει να «τα δώσει όλα» για 27 χρόνια και να χτίσει εργοστάσια ανεξάρτητα του αν χρειάζονται, ενώ απαξιώνει την ανακύκλωση, δεν δίνει ση δημοσιότητα καμιά μελέτη που να τεκμηριώνει την επιλογή αυτού του χρονικού διαστήματος (εκτός του ότι «έτσι το έκαναν αλλού»), καμιά μελέτη απόσβεσης κόστους, καμιά μελέτη που να συνδέει τις προτεινόμενες επενδύσεις με το κόστος που θα επιβαρυνθεί ο τελικός καταναλωτής, καμιά μνεία δεν κάνει για το ποσοστό της κερδοφορίας του αναδόχου.

 
10. Σύμφωνα με την περίληψη της προκήρυξης, ένα μεγάλο μέρος, από 40-60% του κατασκευαστικού κόστους των μονάδων, θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή (ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. από Κοινοτικά Κονδύλια Ε.Σ.Π.Α.) ενώ το υπόλοιπο τμήμα του κατασκευαστικού κόστους  θα δανειστεί ο Ανάδοχος υπό κρατικές εγγυήσεις και μάλιστα μέσω Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων ή από τις αγορές. Επειδή, πρακτικά, αυτό θα συνεπάγεται ο Ανάδοχος να καταβάλει ελάχιστα ίδια κεφάλαια, η εμπεριεχόμενη στα τεύχη οικονομική διάσταση του διαγωνισμού οδηγεί ετεροβαρώς σε υπερβολικό όφελος του εργολάβου, σε βάρος του Δημοσίου και σε βάρος τελικά του βιοτικού επιπέδου των δημοτών.

11. Η μέθοδος του «ανταγωνιστικού διαλόγου» επιλέγεται καταχρηστικά για τα έργα επεξεργασίας των σύμμεικτων δημοτικών αποβλήτων της Αττικής. Εκμηδενίζει τις ως τώρα πολλές, έγκριτες και εξειδικευμένες μελέτες  του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., απαξιώνει την πολύτιμη αποκτηθείσα τεχνογνωσία του στα θέματα επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά παράβαση του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της νομοθεσίας-πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων που ορίζουν ότι τα έργα κατασκευάζονται με μελέτες «της Υπηρεσίας».

Επιλέγοντας τον «ανταγωνιστικό διάλογο» η Διοίκηση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. παρακάμπτει την ως τώρα αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία των υπαλλήλων του Συνδέσμου και ευρύτερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γνώση και συμπεράσματα 30 ετών αντικαθίστανται με τα αποτελέσματα «ανταγωνιστικού διαλόγου» ολίγων μηνών χωρίς μάλιστα να προβλέπεται ρητά η επαρκής και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου των όποιων προτάσεων από όλα τα τεχνικά στελέχη του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. χωρίς αποκλεισμούς και με μόνο κριτήριο την τεκμηριωμένη γνώση και την εμπειρία τους στα σχετικά θέματα.

Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην πράξη σε υποκατάσταση των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής από τα στελέχη των ιδιωτικών κατασκευαστικών ομίλων και τους συνεργάτες τους. Οδηγεί στην απαράδεκτη πρακτική οι εργολάβοι να υποβάλλουν και τελικώς επιβάλλουν στην κυρίαρχη κατά τα άλλα Τοπική Αυτοδιοίκηση όχι μόνο τις τεχνικές λύσεις αλλά και επιλογές που άπτονται του αντικειμένου του Περιφερειακού Σχεδιασμού, καθώς στο αντικείμενο της ανάθεσης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η επιλογή των τεχνολογιών επεξεργασίας, ο αριθμός και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης.

12. Η μεγαλύτερη των δύο γιγαντιαίων (ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα) εγκαταστάσεων έχει χωροθετηθεί, με τα ως τώρα γνωστά στοιχεία, εντός της περιοχής της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και θα καταλάβει μεγάλη έκταση (τουλάχιστον 50 στρέμματα) του γηπέδου της μειώνοντας έτσι τον ωφέλιμο χρόνο ζωής του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του «λαλίστατου» κ. Γιάννη Σγουρού ο Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής έχει εναπομείναντα χρόνο λειτουργίας 22 μηνών έως τον Οκτώβριο 2014.  Ομολογείται δηλαδή από την  πλέον αρμόδια Αρχή ότι είναι ήδη ορατό το  αδιέξοδο στη διάθεση των απορριμμάτων της Αττικής. Ευνοήτως, είναι πρακτικά αδύνατο να έχουν ολοκληρωθεί  ο διαγωνισμός, η κατασκευή και η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της τεράστιας αυτής εγκατάστασης εντός 22 μηνών, δεδομένου ότι η διαδικασία του διαγωνισμού μόλις τώρα ξεκινάει. Και όμως επιδεικνύεται, πέρα από κάθε λογική, μια ακατανόητη, στην καλύτερη περίπτωση, ολιγωρία στον εντοπισμό, αδειοδότηση και κατασκευή ενός νέου κυττάρου σε νέα θέση που πρέπει έγκαιρα, όσο υπάρχει χρόνος, να επιλεγεί.

 13. Η διαδικασία που προβλέπει ο «ανταγωνιστικός διάλογος» δεν συνάδει με τα προβλεπόμενα στις Ευρωπαϊκές οδηγίες και ιδίως σε ότι αφορά τη δυνατότητα ανταγωνισμού. Με απλά λόγια, η μέθοδος της «κλεψύδρας» για την μείωση των υποψήφιων αναδόχων από φάση σε φάση του «διαγωνισμού» προκρίνει ουσιαστικά τους μεγαλοεργολάβους και δεν επιτρέπει ισότιμη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.

 Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν ότι στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται και οι προτεινόμενες τεχνολογίες, αλλά ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δεν έχει πραγματοποιήσει επίκαιρη μελέτη σύγκρισης τεχνολογιών, ούτε Περιφερειακό Σχεδιασμό Ανακύκλωσης, ώστε δεν υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων.

 

14. Με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δεν έχουν τεθεί κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με σαφήνεια, αλλά όλα αφήνονται να διαμορφωθούν στην πορεία (ποσότητες, μέθοδοι επεξεργασίας, δαπάνη, έτη εκμετάλλευσης των υποδομών, κλπ), παρότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες με σαφήνεια καθορίζουν ότι «η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της αρχής της αποφυγής των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχείρισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού».

15. Σε όσα διαβάζουμε στο Δελτίο Τύπου της 20ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., καθώς και στο εισηγητικό σκέλος της 364/2012 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. προκύπτουν αντιφάσεις σε ότι αφορά το ποιός θα λαμβάνει και ποιες αποφάσεις. Παρότι προβλέπεται εκ του Νόμου 3389/2005 ότι η Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ι.Τ. παρακολουθεί την υλοποίηση της Σύμβασης, μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει καμιά ανάμειξη (εκτός από διακοσμητική) των Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τεύχη δημοπράτησης δεν «πέρασαν» καν από τις υπηρεσίες, ενώ τα υπογράφει ο ίδιος ο κ. Γιάννης Σγουρός ! Άντε και Περιβαλλοντολόγος-Μηχανικός !

16. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την μέχρι σήμερα πρακτική του κ. Γιάννη Σγουρού μας δείχνουν ότι σε όλη την πορεία εκτέλεσης του έργου (δηλαδή τα επόμενα 27 χρόνια!) οι Υπηρεσίες του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. θα είναι «διακοσμητικές» και ότι άλλοι (άραγε και εξωθεσμικοί;) θα αποφασίζουν το τι θα κατασκευάζεται, πώς θα κατασκευάζεται, πώς θα αξιοποιούνται τα παράγωγα της επεξεργασίας, πόσο θα πληρώνουν οι Δήμοι.

 17. Τα οικονομικά στοιχεία των τευχών, από τα έως τώρα γνωστά, περιγράφουν ένα συνολικό κόστος περίπου 4 δις € (0,45 δις για την κατασκευή και 3,5 δις ευρώ για όλη τη διάρκεια των 27 χρόνων λειτουργίας) των συμβάσεων Σ.Δ.Ι.Τ. Αυτό, με δεδομένη την επεξεργαζόμενη ποσότητα 1.355.000 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων/έτος, οδηγεί σε κόστος επεξεργασίας και διάθεσης περίπου 103,00 € /τόνο προ Φ.Π.Α. τη στιγμή που σήμερα οι Δήμοι πληρώνουν λιγότερο από 20,00 €/τόνο, καθώς τα υπόλοιπα 25,00 €  (σε σύνολο εισφοράς 45,00 €/τόνο) πηγαίνουν για αντισταθμιστικά, για τις λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων και για τα λοιπά έξοδα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. Τη μεγάλη διαφορά κόστους καλούνται να επωμιστούν οι Δήμοι εν μέσω εντονότατης οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας με κίνδυνο οικονομικών αδιεξόδων, αδυναμίας διάθεσης των αποβλήτων τους  και συνεπειών για το περιβάλλον και τη Δημόσια υγεία.

 18. Η Μελέτη Τεχνολογιών (η οποία συντάχθηκε το 2008 μετά από ανάθεση του τότε Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) προέβλεπε ότι το κόστος της κατασκευής των 4 εργοστασίων είναι 440.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στις προκηρύξεις που δημοσιοποίησε ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος κατασκευής θα κυμανθεί από 739 έως 932 εκατομμύρια ευρώ !!! Πώς προέκυψε ο διπλασιασμός του κόστους κατασκευής, τη στιγμή μάλιστα που όλα τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με τιμές του 2008-2009 λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης;

 

Ο.Ε.Δ.Α.

Τόνοι/ έτος

 

min συμμετοχή

κόστος κατασκευής ανά τόνο

 

max συμμετοχή

κόστος     κατασκευής ανά τόνο

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΗΣ

700.000

360.000.000

514

465.000.000

664

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

400.000

205.000.000

513

255.000.000

638

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

127.500

87.000.000

682

106.000.000

831

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

127.500

87.000.000

682

106.000.000

831

 

 

739.000.000

 

932.000.000

 

Παγίως, η κοστολόγηση των εργοστασίων αυτού του είδους ανέρχεται στα 200,00 ευρώ/τόνο επεξεργασίας τους και μπορεί να ανέλθει μέχρι τα 300,00 ευρώ/τόνο επεξεργασίας με βάση το ακριβότερο εργοστάσιο επεξεργασίας που κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια. Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα εργοστάσια κοστολογούνται σε 513,00 έως 831,00 ευρώ ανά τόνο κατασκευής !!!

Και πάλι, δεν είναι κατανοητή η διαφορά κοστολόγησης των εργοστασίων: Γιατί άλλο κοστίζει 513,00 ευρώ ανά τόνο κι άλλο 831,00 ευρώ ανά τόνο;

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή μετέχει π.χ. με 50% στο κόστος κατασκευής θα πρέπει να καταβάλλει 1,35 εκατ. τόνους Χ 200 ευρώ/τόνο Χ 50% = 135 εκατ. ευρώ. Δηλαδή λιγότερα από τα 150 εκατ. ευρώ που διατίθενται από το Ε.Σ.Π.Α. και χωρίς να χρειάζεται η εκχώρηση της εκμετάλλευσης των εργοστασίων για 27 χρόνια. Μήπως για αυτό, το τελευταίο έχει επιλεγεί η εξωφρενική υπερτιμολόγηση των κατασκευών ; Ας απαντήσει για αυτά, ο «λαλίστατος» κατά τα άλλα κ. Γιάννης Σγουρός…

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουμε στους «καιροσκόπους» που εκμεταλλευόμενοι την οικονομική-πολιτική-θεσμική κρίση της χώρας προσπαθούν να ξεπουλήσουν «υπηρεσίες - φιλέτα» στους μεγαλοεργολάβους, πως θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να παραμείνει η αποκομιδή και η επεξεργασία των απορριμμάτων Δημόσιο αγαθό. Δεν είναι ζήτημα μόνο των εργαζομένων, αφορά την κοινωνία και τους πολίτες, τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Μπορεί σήμερα να «κουμπώνει» η λαϊκή ρήση «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται» εμείς όμως δηλώνουμε στο κ. Γιάννη Σγουρό πως μόλις τελειώσουμε με τη διαθεσιμότητα-απολύσεις των συναδέλφων θα ασχοληθούμε πάλι μαζί του.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Ο Πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                        Γιάννης Τσούνης 

 

Πηγή: www.poeota.gr

 Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr