Ειδική Έκδοση: Μονάδα κομποστοποίησης στο Viersen

doc15-1Η μονάδα κομποστοποίησης στο Viersen έχει δυναμικότητα 51.000 τόνων με κλειστή μονάδα εντατικής χώνευσης  και υπαίθρια τελική φάση κομποστοποίησης. Ήδη από το 1995 λειτουργούσε στην περιοχή μια μονάδα κομποστοποίησης από «πράσινα» απορρίμματα.  Από το τέλος του 1997, η μονάδα επεξεργάζεται στην κανονική της λειτουργία βιοαποδομήσιμα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά (καφέ κάδος) στο Kreises Viersen (304.000 κάτοικοι) αλλά και «πράσινα» απόβλητα.

Read More

Διεύθυνση: Kompostierungsanlage Viersen
Hindenburgstrassse 160,  71749 Viersen
Τηλ. 02162/96004-11 Φαξ. 02162/96004-20
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     Internet: www.rwe.umwelt.com


Ιδιοκτήτης άδειας: Kreis Viersen
Διαχειριστής: RWE-Umwelt West GmbH
Διεύθυνση: Remondis trade and sales GmbH  Benzstrasse 1, 41515 Grevenbroich
Τηλ. 02181/696-0    Φαξ. 02181/696-534
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       Internet: www.rwe.umwelt.com

Έναρξη λειτουργίας: 1997                               Έγκριση: Από BlmSchV
Μέθοδος: Κομποστοποίηση σε container
Δυναμικότητα: 51.000 τόνοι ανά έτος.
Εισροές (2003): 48.000  τόνοι ανά έτος.
Ενεργειακή κατανάλωση: 1,6 εκατομμύρια KWh ανά έτος.
Συνολική επένδυση: περίπου 13,6 εκ. € (χωρίς το οικόπεδο)
Έκταση: 30.000 m2
Μόνιμο προσωπικό: 1 Διευθυντής εργοστασίου, 2 Υπάλληλοι, 4 χειριστές, 1 ηλεκτρολόγος, 2 μηχανικοί, 2 ταξινομητές

Κτιριακός και μηχανολογικός εξοπλισμός και προσωπικό

Η εγκατάσταση βρίσκεται στο χώρο του ΧΥΤΑ Viersen II του Kreises Viersen.Σε αυτό το χώρο απόθεσης βρίσκεται ο ΧΥΤΑ αδρανών, ο οποίος λειτουργεί έτσι από το 2003.. Δίπλα υπάρχει ένας σταθμός παράδοσης και συλλογής επικίνδυνων υλικών, ένας θερμοηλεκτρικός σταθμός συμπαραγωγής  και ένα κέντρο διαλογής και μείωσης μεγέθους (συμπίεσης;) ανακυκλωμένων υλικών με σταθμό μεταφόρτωσης.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις χωρίζονται ανάλογα με τις ξεχωριστές διεργασίες της κομποστοποίησης:

1. Χώρος παραλαβής και προετοιμασίας των υλικών
2. Εντατική επεξεργασία  σε κλειστό κτίριο
3. Εξαερισμός και καθαρισμός απαερίων από τις δύο προηγούμενες αίθουσες
4. Δίκτυο νερού  και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
5. Ανοιχτός χώρος κυρίως χώνευσης και τελικού σταδίου κομποστοποίησης
6. Εξαερισμός και καθαρισμός απαερίων των ανοιχτών χώρων  και
7. Προετοιμασία και αποθήκευση του κομπόστ.

Ο χώρος υποδοχής και προκατεργασίας των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (900 m2) όπως και ένας χώρος κομποστοποίησης (2.500m2) είναι στεγασμένοι και διατηρούνται σε αρνητική πίεση. Άλλες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα χώρο αποθήκευσης (βοηθητικό δοχείο 290m2) για το κομπόστ από τη διαδικασία εντατικής χώνευσης, μια εγκατάσταση κεντρικού εξαερισμού με δύο Βιόφιλτρα με ανεμιστήρες, μια πλυντηρίδα (air washer) – συσκευή ελέγχου υγρασίας καθώς και έναν αποθηκευτικό χώρο για έτοιμο κομπόστ.

Από κινητό μηχανολογικό εξοπλισμό υπάρχουν 3 φορτωτές  και ένα φορητό  (κόσκινο) (Doppstadt SM 620 E). Ακόμα ένα κόσκινο κι ένας τεμαχιστής (Doppstadt ΑΚ 430) έχουν εγκατασταθεί για την προετοιμασία των «πράσινων» αποβλήτων. Τα σειράδια  αναδεύονται με έναν αναστροφέα  Backhus  5.60.

Ο ανοιχτός χώρος όπου γίνεται η τελική φάση της χώνευσης αποτελείται από δύο ξεχωριστά κομμάτια (συνολικά περίπου 6.800m2). Αυτές οι επιφάνειες καλύπτονται με χαλίκι και ένα υπόστρωμα HDPE 2,5mm. Σε κάθε επιφάνεια έχουν εγκατασταθεί 13 τομείς αερισμού, πάνω στους οποίους στοιβάζονται ξεχωριστά σειράδια.

Επίσης, υπάρχει κι ένα κτίριο για το προσωπικό με τα γραφεία της Διοίκησης και χώρους χαλάρωσης.

Πρώτες ύλες

Η χωριστή συλλογή φυτικών αποβλήτων με απλή κομποστοποίηση σε σωρούς έχει ξεκινήσει ήδη από το 1986. Με την εφαρμογή ενός συστήματος συλλογής για μη ογκώδη φυτικά απόβλητα (στην αρχή με σάκους πολλαπλής χρήσης και στη συνέχεια με δοχεία) αυξήθηκαν αισθητά τα ποσοστά συλλογής. Από το 1993 εφαρμόζεται στο Kreis ο «καφέ κάδος» (Biotonne) σε συνδυασμό με συλλογή ογκωδών «πράσινων».

Σήμερα, βιοαποδομήσιμα απόβλητα από τη χωριστή συλλογή στο Kreis των 304.000 κατοίκων ανακυκλώνονται. Η συλλογή πραγματοποιείται κάθε δύο βδομάδες, αλλά κάθε εβδομάδα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Λόγω της ρυμοτομίας της περιοχής, στους καφέ κάδους υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό από απόβλητα κήπου. Επιπρόσθετα, παραδίδονται κάθε χρόνο περίπου 9.000 τόνοι ξεχωριστά συλλεγμένων αποβλήτων από κήπους και πάρκα. Με άδεια, γίνεται επίσης επεξεργασία και βιομηχανικών αποβλήτων-παλέτες, ωστόσο αποτελούν ένα μικρό ποσοστό της συνολικά επεξεργαζόμενης ποσότητας.

Η συλλογή και μεταφορά των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γίνεται με απορριμματοφόρα με πρέσα (ανάλογα με την εποχή του χρόνου, περίπου μέχρι 300 τόνοι ανά ημέρα). Τα «πράσινα» απόβλητα (κλαδέματα κήπων και πάρκων) συλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα είτε με υπηρεσία container. Επίσης, είναι δυνατή η επιτόπου παράδοση μικρών ποσοτήτων. Η καταγραφή και ο έλεγχος του τύπου, της πηγής και της ποσότητας των βιοαποδομήσιμων γίνονται στην είσοδο του ΧΥΤΑ. Ο χώρος είναι ανοιχτός από τις 7:00 ως τις 17:00 από Δευτέρα ως Παρασκευή και τα Σάββατα από 7:00 ως τη 13:00.

Παραλαβή και προκατεργασία των πρώτων υλών

Ρεύμα «πράσινων» κήπου και πάρκων: Αυτά παραλαμβάνονται σε ανοιχτό χώρο στην είσοδο της μονάδας, όπου και τεμαχίζονται. Τα τεμαχισμένα «πράσινα» απόβλητα (κλαδέματα) χρησιμοποιούνται είτε ως πρόσθετο υπόστρωμα στην εντατική χώνευση των βιοαποδομήσιμων είτε κομποστοποιούνται αυτούσια σε αεριζόμενους σωρούς.

Ρεύμα βιοαποδομήσιμων: Αυτά παραλαμβάνονται μόνο στο στεγασμένο χώρο όπου υφίστανται ένα πρώτο κοσκίνισμα. Μετά από χειροδιαλογή όσων είναι πάνω από 60mm αναμιγνύονται με το ρεύμα που είναι μικρότερο από 60mm και το προαναφερθέν υπόστρωμα. Το συνολικό ρεύμα που προκύπτει τεμαχίζεται, ομογενοποιείται και ενυδατώνεται. Το τελικό υλικό μεταφέρεται με ιμάντες στο χώρο κομποστοποίησης (Rottehalle) και στα σειράδια.

Διαχείριση

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας είναι τα σειράδια με τον Biofix-αναδευτήρα. Τα σειράδια έχουν περίπου 50 μέτρα μήκος, 5 πλάτος και βρίσκονται σε αεριζόμενη βάση. Η δημιουργία των σειραδίων γίνεται με ένα σύστημα στην οροφή του χώρου. Μπορεί να καλύψει και τα 6 σειράδια.

Η εντατική χώνευση στα σειράδια διαρκεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Σε αυτό το χρόνο αναδεύεται το υλικό και ταυτόχρονα μεταφέρεται παραπέρα. Μετά από 9 αναδεύσεις το σειράδιο διατρέχεται εγκάρσια και το μηχάνημα οδηγεί το προϊόν σε ένα μεταφορικό ιμάντα. Το υλικό μεταφέρεται, μέσω ιμάντα στον εξωτερικό χώρο σε ένα δοχείο αποθήκευσης, το οποίο μεταφέρεται με την μπουλντόζα και τοποθετείται σε αεριζόμενο σωρό για το στάδιο της ωρίμανσης, που διαρκεί περίπου 6 εβδοβάδες. Κατά την ωρίμανση κάθε δύο εβδομάδες οι σωροί αναδεύονται και καταβρέχονται.

Τα «πράσινα» απόβλητα που παραλαμβάνονται χωριστά, μετά τον τεμαχισμό κομποστοποιούνται  εν μέρει σε σωρούς. Η διάρκεια της κομποστοποίησης στους αεριζόμενους σωρούς είναι μεταξύ 8 και 12 εβδομάδων. Η αναστροφή των σωρών γίνεται κάθε δύο εβδομάδες.

Διαχείριση διεργασιών

Αερισμός

Ο έλεγχος του εξαερισμού της εντατικής χώνευσης γίνεται μέσω ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου. Κάθε σειράδι είναι συνδεδεμένο με 4 ξεχωριστές ζώνες ελεγχόμενου αερισμού. Η συνεχής λειτουργία του συστήματος εξαερισμού διατηρεί μια υποπίεση περίπου 2.000 Pascal.

Η ποσότητα του αέρα ελέγχεται με βαλβίδες, οι οποίες με τη σειρά τους ρυθμίζονται με τη θερμοκρασία των απαερίων. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο των απαερίων δεν έχει κάποια άμεση ρυθμιστική ιδιότητα. Χρησιμεύει για την παρατήρηση της πορείας της διεργασίας. Ο αερισμός του σταδίου της ωρίμανσης και των «πράσινων» αποβλήτων ρυθμίζεται από τη θερμοκρασία.

Διαχείριση νερού

Ενυδάτωση των υλικών κομποστοποίησης επιτυγχάνεται κατά περίπτωση στην προκατεργασία των εισροών στον τεμαχιστή καθώς και κατά την ανάδευση των σειραδίων στην εντατική χώνευση. Για καλύτερη ενυδάτωση των εισερχόμενων υλικών γίνεται επιπρόσθετη κατάβρεξη των υλικών μεταξύ τρίτης και τέταρτης ανάδευσης. Η υπερβολική ενυδάτωση των βάσεων των σωρών πρέπει να αποφεύγεται τόσο εξαιτίας της ανάγκης για σωστό αερισμό όσο και για μηχανικούς λόγους (εξαερισμός). Στους σωρούς ωρίμανσης, η ενυδάτωση γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάδευσης, εφόσον κριθεί αναγκαία.

Το νερό διεργασίας συλλέγεται σε μια τσιμεντένια δεξαμενή χωρητικότητας 150 m3 και χρησιμοποιείται για την ενυδάτωση των εισερχόμενων υλικών. Το νερό που συλλέγεται στην οροφή, μαζεύεται σε υπόγεια δεξαμενή 300 m3 και χρησιμοποιείται εφόσον υπάρχει ανάγκη κατά τη διάρκεια της ανάδευσης. Επιφανειακά νερά συλλέγονται σε άλλη δεξαμενή χωρητικότητας 1000m3 και μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την κομποστοποίηση σε ανοιχτούς σωρούς.

Διαχείριση οσμών

Στην αίθουσα υποδοχής υλικών έχει εγκατασταθεί μία συσκευή αναρρόφησης δύο σταδίων, η οποία απορροφά τα δύσοσμα υλικά από τα δοχεία που περιέχουν τα υλικά. Επίσης, το κόσκινο και ο τεμαχιστής έχουν στη διάθεσή τους κάποιες πηγές απορρόφησης . Το ρεύμα απαερίων από την αίθουσα υποδοχής οδηγείται μέσα από σωληνώσεις στο χώρο κομποστοποίησης (Rottehalle). Λόγω της υποπίεσης που επικρατεί εκεί αποτρέπεται η έκλυση οσμών στο περιβάλλον. Για τη ρύθμιση της κατάστασης του αέρα στους χώρους έχει εγκατασταθεί στο χώρο εντατικής χώνευσης ένα σύστημα αναρρόφησης. Τα ρεύματα απαερίων των δύο αιθουσών ενώνονται, καθαρίζονται στην πλυντηρίδα, αυξάνεται η υγρασία τους και οδηγούνται σε ένα βιοφίλτρο. Ο όγκος του ρεύματος πριν το φίλτρο είναι το πολύ 49.000m3/h. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν μεταφορικοί ιμάντες για το υλικό από το χώρο εντατικής χώνευσης, οι οποίοι είναι κλειστού τύπου.

Τα απαέρια του εξαερισμού της ωρίμανσης και της κομποστοποίησης των «πρασίνων» (περίπου 30.000m3/h), μετά από ύγρανσή τους, οδηγούνται για καθαρισμό σε ξεχωριστό βιοφίλτρο. Το δεύτερο φίλτρο, λόγω της μεγάλης απόστασης λειτουργεί μόνο για το ρεύμα αέρα. Και τα δύο βιοφίλτρα χρησιμοποιούν πριονίδι και τριμμένο ξύλο ριζών. Ο χρόνος ζωής είναι περίπου 2-3 χρόνια. Μετά την καταστροφή του, το υλικό χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα στην κομποστοποίηση.

Διαχείριση ξένων υλικών

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα που εισέρχονται στη μονάδα περιέχουν μόλις 1 ως 3% ξένα υλικά. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στην πολυετή εμπειρία και καθιέρωση της ξεχωριστής συλλογής στο Kreis, αφετέρου δε στην κοινωνική προσφορά του περιβαλλοντικού προγράμματος του Kreis (π.χ. ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία). Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένες κοινότητες/δήμους υπήρξε έλεγχος των καφέ κάδων και με τη βοήθεια φυλλαδίων περιορίστηκε η λάθος διαλογή. Φορτία από εμπορικά απόβλητα ή ιδιωτικές παραδόσεις με μεγάλο ποσοστό ξένων υλικών επιστρέφονται.

Το υπόλειμμα της κοσκίνισης των βιοαποδομήσιμων (κλάσμα >60mm) καθαρίζεται με χειροδιαλογή από ξένα και επικίνδυνα υλικά. Μεγάλες πέτρες ή μεταλλικά αντικείμενα είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη στον τεμαχιστή. Με την έξοδο από το χώρο εντατικής χώνευσης, τα μέταλλα ξεχωρίζονται με ένα μαγνήτη στον ιμάντα.  Περαιτέρω διαχωρισμός από ξένα υλικά λαμβάνει χώρα και κατά τη συσκευασία του έτοιμου προϊόντος (0-24 mm δηλαδή 0-10mm). Το κόσκινο έχει ένα μαγνήτη στο τύμπανο και συσκευή απομάκρυνσης ελαφριών υλικών με αερο-διαχωριστή. Το κλάσμα 10 – 24 mm (περίπου 25% του όγκου) εμπλουτισμένο σε ξένα υλικά οδηγείται για καύση. Το καθαρό κλάσμα 10 – 24 mm χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα στην κομποστοποίηση. Τα υπολείμματα (0-10 mm) ακολουθούν τα ήδη κοσκινισμένα χονδρόκοκκα (0-24) υλικά. Λόγω της επιθυμητής υψηλής ωρίμανσης του λεπτόκοκκου κομπόστ όπως επίσης και λόγω της υψηλής χρήσης του κοσκίνου, τα λεπτόκοκκα υπολείμματα ακολουθούν μετά από μικρό χρόνο αποθήκευσης τα υλικά 0-24mm.

Η συλλεγόμενη ποσότητα ξένων υλικών στην εγκατάσταση είναι περίπου 1.450 τόνοι το χρόνο.

Υγιεινή

Ο καθαρισμός των προϊόντων της χώνευσης επιτυγχάνεται με τη χρήση υψηλής θερμοκρασίας και βιολογικής δράσης στη διάρκεια της εντατικής χώνευσης. Η διαχείριση της διεργασίας αντιστοιχεί στο Baumuster 3.5 Sutco-Biofix των Hygiene-Baumusterpruefsystems της Bundesguetegemeinschaft Κομπόστ. Οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα θερμοκρασίες για σωστή υγιεινή διατηρούνται μέσα από συνεχή μέτρηση και καταγραφή των απαερίων του εξαερισμού. Οι προαναφερθείσες θερμοκρασίες σέβονται τη σχέση μεταξύ μετρούμενης θερμοκρασίας απαερίων και θερμοκρασίας του σωρού. Η σχέση αυτή ρυθμίζεται και ελέγχεται τακτικά μέσα από μετρήσεις. Η εργασία μέσα στο χώρο χώνευσης δεν είναι υποχρεωτική. Για τακτικές εργασίες συντήρησης η μονάδα μεταφέρεται εκτός του χώρου σε ειδικό χώρο επισκευής. Αυτός, αν και αρχικά σε κοντινή ανοιχτή έκταση μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο. Αυτή η μεταφορά σε κλειστό χώρο βοήθησε να περιοριστούν σημαντικά οι υποχρεώσεις που υπαγορεύονται από τη νομοθεσία.
Όσον αφορά στην ασφάλεια στην εργασία, ο εγκατεστημένος φορτωτής στο χώρο προκατεργασίας λειτουργεί με προστασία εξάτμισης. Στην αίθουσα χειροδιαλογής, πάνω από τον ιμάντα είναι εγκατεστημένο σύστημα εξαερισμού.

Διαχείριση Ποιότητας

Ποιότητα διεργασιών

Η μονάδα είναι αναγνωρισμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων και λειτουργεί κάτω από ένα σχετικό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας (ημερολόγιο μονάδας, κατόψεις σωρών, καταγραφή). Επίσης, έχει λάβει πιστοποίηση κατά DIN EN ISO 9001. Οι σχετικοί με αυτό έλεγχοι πραγματοποιούνται. Οι απαραίτητες παράμετροι της διεργασίας (θερμοκρασία, οξυγόνο, ροή ρευμάτων) παρακολουθούνται online με αισθητήρες, επεξεργάζονται και καταγράφονται.

Επειδή το σύνολο της μεταφοράς υλικών κατά την εντατική χώνευση γίνεται από τον αναδευτήρα, η απρόσκοπτη λειτουργία του είναι μείζονος σημασίας θέμα. Οι εργαζόμενοι σε αυτό μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους όποιες βλάβες τυχόν παρουσιαστούν. Έχουν στη διάθεσή τους μεγάλη ποικιλία ανταλλακτικών. Σε περίπτωση δυσκολιών στη φάση της εισαγωγής, οι τεχνικοί το φροντίζουν ομαλά. Ως συμβουλή για βελτιστοποίηση αναφέρεται: Διπλασιασμός του εύρους εισόδου των σειραδίων για να επιτευχθεί μεγαλύτερη άνεση χρόνου για εργασίες συντήρησης στη μονάδα ανάδευσης καθώς και μείωση του μεγέθους των σειραδίων με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού τους έτσι ώστε να αυξηθεί η ευελιξία της μονάδας.

Ποιότητα προϊόντων

Στη μονάδα κομποστοποίησης Viersen, το κομμάτι της εποπτείας των διεργασιών, της RAL-πιστοποίησης ποιότητας, της εξέτασης του τελικού προϊόντος και της κατάταξης των τελικών προϊόντων κομπόστ διαχειρίζονται όλα μέσα από μία κεντρική μονάδα «Διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξης προϊόντων».

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τους ελέγχους και τη διασφάλιση ποιότητας της ένωσης Bundesguetegemeinschaft Κομπόστ και ακολουθούν το πρότυπο της RAL (RAL GZ-251). To πρότυπο αυτό απονεμήθηκε από το 1992 για προϊόντα κομπόστ ενώ για κομπόστ υποστρώματος το 1998. Για τεστ στα πλαίσια εσωτερικών ελέγχων χρησιμοποιείται συγκεκριμένο εργαστήριο. Πέραν τούτου, στα πλαίσια των εσωτερικών ελέγχων ελέγχεται τακτικά το πρωτόκολλο θερμοκρασίας.

Προϊόντα και Αγορά

Το 35% των προϊόντων είναι έτοιμο κομπόστ και κομπόστ υποστρώματος με κοκκομετρία 0 – 10mm για τη βιομηχανία εδαφοβελτιωτικών, για την ερασιτεχνική κηπουρική και για ενσάκκιση. Το 10% της παραγόμενης ποσότητας οδηγείται στη διαμόρφωση κήπων και την ανάπλαση τοπίων. Το υπόλοιπο 55%, κοκκομετρίας 10 – 24 mm πωλείται για αγροτικές χρήσεις. Οι αναλογίες των διαφόρων προϊόντων αλλάζουν ανάλογα με την εποχιακή ζήτηση.

Η ζήτηση για λεπτόκοκκο κομπόστ είναι μεγαλύτερη της προσφοράς. Για κομπόστ πιο χονδρόκοκκα, για χρήση στη γεωργία, αυτή τη στιγμή υπάρχει ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Όσον αφορά στην εξέλιξη της ζήτησης στο συγκεκριμένο πεδίο, προβλέπεται πλεόνασμα ζήτησης.

Η είσοδος του κομπόστ στην αγορά γίνεται μέσω κεντρικής διανομής. Το κέντρο διανομής είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών όλων των κέντρων κομποστοποίησης. Η προσφορά προϊόντων, επίσης, περιλαμβάνει και πώληση κομπόστ σε σακιά για χρήση σε κήπους.

Αναφέρονται σχετικά «Kuebelerde» (φυτόχωμα από κομπόστ, ξανθιά τύρφη κτλ), «Blumenerde» (έτοιμο για χρήση υπόστρωμα από κομπόστ και άλλα μίγματα από κομποστοποιημένα υλικά), «Pflanzhumus» (έτοιμο κομπόστ με λίγα άλατα) «Gartenerde» (έτοιμο κομπόστ) και «Graberde» (πολύ ώριμο και σκούρο έτοιμο κομπόστ).

Θετικά στοιχεία

  • Η προκατεργασία των πρώτων υλών στον τεμαχιστή (Mixshredder) καθώς και η συχνή ανάδευση κατά τη διάρκεια της εντατικής χώνευσης, εγγυάται μια ξεχωριστή δομή και ομοιογένεια των προϊόντων. Αυτό απαιτεί την ομαλότητα της χώνευσης και δίνει προϊόντα σταθερής ποιότητας και υψηλής κλάσης.
  • Το σύστημα με τα σειράδια έκανε δυνατή, με την ταυτόχρονη απόθεση των προϊόντων, την παράλληλη παραγωγή κομπόστ με διαφορετικές ιδιότητες για διαφορετικές χρήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέραν τούτου, παράγεται στον ανοιχτό χώρο κομποστοποίησης ένα ξεχωριστό προϊόν κομπόστ από «πράσινα» απόβλητα, το οποίο προσφέρει ένα κομπόστ με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, με χαμηλό κόστος.
  • Με το πέρασμα των χρόνων, οι διαχειριστές έχουν αποκτήσει τεράστια εμπειρία αναφορικά με τις δυνατότητες των συγκεκριμένων τεχνολογιών της εγκατάστασης. Αυτό ισχύει επίσης και για το κεντρικό σύστημα διάθεσης. Στην επιτυχία της τεχνολογικής διαχείρισης, του ελέγχου της παραγωγής και το σχεδιασμό και το μάρκετινγκ των προϊόντων, συμβάλλει η συγκέντρωση εξωτερικά ελεγχόμενων αρμοδιοτήτων σε υπεύθυνα γκρουπ.Προγράμματα

© 2024 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, Μάρνη 34, 10432, Αθήνα, info@ecorec.gr